Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Gostyński Dzień Seniora

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował  październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło ponad 300 osób.

Przewodniczący Zarządu Oddziału PZERiI Andrzej Starosta złożył wszystkim seniorom życzenia. Do życzeń dołączyli się przybyli goście: Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, który wskazywał też na wspieraną przez powiat szczególną aktywność gostyńskich seniorów, widoczną poprzez organizowanie Spotkań Świętogórskich i działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia, który przypomniał niektóre działania urzędu miejskiego dla miasta oraz Jerzy Woźniakowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu. Do życzeń przyłączył się też dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który podkreślił ważną rolę babć i dziadków w funkcjonowaniu rodziny. Podziękował też tym, którzy znajdują w sobie siły, by, gdy sytuacja tego wymaga, stać się nawet rodziną zastępczą dla swoich wnuków.

             Przewodniczący PZERiI przypomniał działalnia stowarzyszenia w ostatnim roku,  podkreślając, że dzięki wsparciu PCPR w Gostyniu wielu seniorów mogło uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, a inni skorzystali z pomocy w likwidacji barier architektonicznych w domach oraz z dofinansowań zakupów sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Miłym akcentem uroczystości z okazji Dnia Seniora okazał się koncert  kapeli Malińczoki z Piasków. Następnie diabetolog dr Robert Sosnowski wygłosił wykład na temat geriatrii i cukrzycy. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i pączku. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-10-12 13:44:28

Inne artykuły