Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Gostyńskie Świeto Seniora - z poradami

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował  październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło blisko 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie 1508 członków. Poszczególne koła w powiecie gostyńskim zrzeszają: Gostyń – 628, Krobia - 212, Borek – 141, Piaski – 135, Pępowo – 134, Pogorzela – 101, Poniec – 95, Szelejewo – 62.

Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Andrzej Starosta przypomniał działania PZERiI w ostatnim roku. Wspomniał m.in. wycieczki do Lichenia, Zakopanego czy Boszkowa, w których uczestniczyło 290 uczestników oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i wczasy dla seniorów do Świnoujścia, Rewala, Ustronia Morskiego i Pobierowa, w których wzięło udział 477 osób.

Andrzej Starosta złożył też wszystkim seniorom życzenia. Do życzeń dołączyli się przybyli goście: Przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZERiI Henryk Zybert; Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który m.in. poinformował o uruchomieniu od stycznia 2016 r. darmowej pomocy prawnej, w tym też dla seniorów oraz wydaniu przez Powiat Gostyński wraz ze służbami działającymi w powiecie (Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gostyniu) informatora – poradnika  „Bezpieczne życie seniorów”; Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, który m.in. podkreślał, że w trosce o bezpieczeństwo gmina unowocześniła monitoring miejski oraz uruchamia inteligentny monitoring rejestrujący wszystkie wjeżdżające i wyjeżdżające z Gostynia pojazdy oraz że w projekcie budżetu Gminy Gostyń na rok 2016 znalazła się propozycja kontynuowania darmowej komunikacji miejskiej; Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu nadkom. Piotr Gorynia; kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska, która m.in. zachęcała też do skorzystania z porad prawnych w MOPS; dyrektor GOK „Hutnik” Tomasz Barton, który zapraszał do oglądania cyklu „Kino seniora” w kinie „Pod Kopułą” oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zachęcający m.in. do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Punkcie porad obywatelskich Stowarzyszenia „Dziecko” i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz do składania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych czy likwidacji barier architektonicznych lub komunikacyjnych. 

Sami emeryci zgłosili gościom wiele uwag dotyczących, m.in. trudności w dotarciu do lokali wyborczych, niezadawalającego wszystkich ustanowienia przystanków czy kursów komunikacji miejskiej oraz likwidacji filii bibliotecznej w GOK „Hutnik”. 

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, którzy w ramach akcji profilaktycznej omówili sprawy związane z bezpieczeństwem seniorów promując powiatowy poradnik „Bezpieczne życie seniorów”, który otrzymał każdy z uczestników spotkania.  Policjant ostrzegał przed oszustami i radził, by dzwonić na policję, by sprawdzono takiego „urzędnika”. Jak można przeczytać w poradniku: „Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnym pretekstem np. z prośbą o wodę, sprzedaż artykułów przemysłowych, powołują się na pracowników administracji, przedstawicieli różnych służb, urzędników (przedstawiają się jako np. listonosz, policjant, pracownik ZUS, opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji).” A strażak przypomniał, jak ważne jest zabezpieczanie się przed zatruciem czadem – cichym zabójcą.

Wesołym i miłym akcentem uroczystości z okazji Dnia Seniora okazał się występ zespołu tanecznego seniorek „Zakręcone Babki” z Poznania oraz występ zespołu wokalnego „Korona” z Piątkowa w Poznaniu. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i plackach. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-10-11 19:16:18

Inne artykuły