Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Gostyńskie Święto Seniorów

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował  październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło blisko 300 osób.

Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Andrzej Starosta złożył wszystkim seniorom życzenia. Do życzeń dołączyli się przybyli goście: Przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZERiI Henryk Zybert, który udekorował Złotą Odznaką Honorową PZERiI Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową za wspieranie działań PZERiI; Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który wskazywał też na wspieraną przez powiat szczególną aktywność gostyńskich seniorów, widoczną poprzez organizowanie Spotkań Świętogórskich i działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podkreślił też, że wsparcie udzielane seniorom w ramach dofinansowań powiatu do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych oraz grantów na działania seniorów ma bardzo konkretny wymiar wynoszący w tym roku pół miliona zł, ale też seniorom służy modernizacja szpitala i realizowany od dwóch lat powiatowy budżet obywatelski; Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, który podkreślał, że m.in. dla seniorów gmina uruchomiła przejście przez tory kolejowe, zbliża się do końca remont ul. Kościelnej, rozpoczęto remont chodnika na ul. Poznańskiej i zakończono remont ul. Wiosny Ludów oraz planowane są działania w gminnym budżecie obywatelskim;  Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Henryk Woźniakowski, który mówił o rozwoju gminy, Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak, który podarował PZERiI czek na 500 zł i słodkie upominki;  Wiceprezes Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Wasik i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, który podkreślił ważną rolę babć i dziadków w funkcjonowaniu rodziny. Dyrektor PCPR w Gostyniu odpowiadał również na pytania uczestników spotkania, dotyczące udzielanie przez PCPR wielozakresowej pomocy.

                 Przewodniczący PZERiI przypomniał działania PZERiI w ostatnim roku,  podkreślając, że to najliczniejsza w powiecie organizacja pozarządowa skupiająca ponad półtora tysiąca członków. Wspomniał m.in. zorganizowanie Dnia Kobiet i XIII Spotkań Świętogórskich, w których uczestniczyło ponad dwa i pół tysiąca seniorów. W wyjazdach na wczasy zdrowotne do ośrodków rehabilitacyjnych w Kołobrzegu, Świnoujściu, Jastrzębiej Górze, Ustroniu Morskim, Darłówku i Pobierowie, zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy PZERiI w Gostyniu, a wspartych przez PCPR w Gostyniu wzięło udział 223 seniorów. Zarząd zorganizował też wycieczki do Lichenia, Trójmiasta, Malborka, Boszkowa, w Karkonosze i na Hel, dla 268 uczestników.

Podziękował też Powiatowi Gostyńskiemu, Gminie Gostyń, PPHU TORAL, WIX-FILTRON i Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu za okazywaną pomoc.

Miłym akcentem uroczystości z okazji Dnia Seniora okazał się koncert  zespołu kabaretowego „Katarzynki” ze Słupi Kapitulnej. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i pączku. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-10-09 18:17:20

Inne artykuły