Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Gratulacje dla Stowarzyszenia "Dziecko"!

Gratulujemy Stowarzyszeniu "Dziecku"! "Dziecko" to partner wielu projektów i działań realizowanych przez PCPR w Gostyniu i cieszy nas bardzo przyznanie wyróżnienia  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej p. Jolantę Fedak.

Corocznie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania  w pomocy społecznej. W tym roku zgłoszono ogółem 200 wniosków o przyznanie takich nagród. Obok czterech nagród indywidualnych i  trzech nagród zespołowych przyznano też siedem wyróżnień zespołowych. Jedno z nich otrzymało Stowarzyszenie „Dziecko” za interdyscyplinarne działania na rzecz środowiska lokalnego.

W uzasadnieniu przyznania nagrody stwierdzono, że „działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania mające na celu rozszerzenie oferty usług środowiskowych i instytucjonalnych świadczonych przez powiatowy i gminne systemy pomocy społecznej dla wielu grup społecznych, w szczególności dla dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy. Poprzez swoje działania umożliwia im uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym.

Stowarzyszenie „Dziecko” realizuje także przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych oraz wzorcowo rozwija współpracę z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielniania osób i rodzin, wzmacniania ich kompetencji w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Na szczególne podkreślenie zasługują nowatorskie działania polegające między innymi na inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty wykonujące zadania w zakresie pomocy społecznej. Między innymi organizuje szkolenia dla innych organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania grantów oraz prowadzi dla nich Centrum Informacyjno-Doradcze.

Za swoje działania Stowarzyszenie „Dziecko” zyskało opinię dobrego                 i wprowadzającego nowe rozwiązania i formy aktywności partnera samorządu.”

Wyróżnienie i list gratulacyjny wręczyła przedstawicielkom „Dziecka” Minister Jolanta Fedak na uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie  w dniu 22 listopada 2010r. Wyróżnienie odebrały reprezentantki stowarzyszenia Marzanna Konieczna i Dagmara Rucińska.

            Kandydaturę stowarzyszenia „Dziecko” zgłosił Starosta Gostyński.

Stowarzyszenie „Dziecko” otrzymało też list gratulacyjny od Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-12-04 07:00:48

Inne artykuły