Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Wspierają rodziny zastępcze


     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu uruchomiło grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. W tym roku odbyły się już 4 spotkania. Ostatnie w czwartek 14 maja. Było ono poświęcone problemom szkolnym dzieci. Rodziny dzieliły się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, opowiadały o swoich problemach. Omawiano różne sposoby zachęcania wychowanków do nauki. Uznano, że najskuteczniejsze jest motywowanie pozytywne, czyli skupianie się na dobrych cechach i zachowaniach dzieci oraz na budowaniu na tym pozytywnych nawyków. Jest to trudne, gdyż w nawet najbardziej problemowym i odrzucanym przez innych dziecku trzeba znaleźć dobre cechy, a nie tylko zwracać uwagę i krytykować. Uczestnicy, analizując swoje przypadki, doszli do wniosku,  że karanie co najwyżej jest dobre tylko na krótki czas. Najlepsze skutki przynosi ustalanie zasad i stosowanie konsekwencji wcześniej z dzieckiem uzgodnionych. Rodzice zastanawiali się też
jak bardziej zmotywować szkoły do współpracy z rodzicami .
Kolejna grupa wsparcia dla rodziców zastępczych odbędzie się 21 maja w siedzibie PCPR. Będzie również poświęcona problemom szkolnym.


Specjaliści Centrum zakończyli też kolejne, drugie w tym roku szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ukończyło je 9 osób.

Data dodania: 2009-05-18 12:00:00

Inne artykuły