Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Hallwick pomaga

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” realizuje zajęcia terapeutyczne na pływalni.  Terapia prowadzona jest zgodnie z koncepcją Halliwick. Polega ona na nauce pływania oraz niezależnym poruszaniu się w wodzie osób niepełnosprawnych. Głównym celem tej metody rehabilitacji jest osiągnięcie jak największej niezależności i poczucia bezpieczeństwa, poprzez umiejętność kontrolowania swoich ruchów, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie.  W koncepcji tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia pływakom opanowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie. Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili  do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. Radości uczestników i satysfakcji opiekunów z dokonań na basenie nie da się opisać.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

Rehabilitacja prowadzona jest przez instruktorów posiadających kwalifikacje koncepcji Halliwick w krytej pływalni „Na Fali”, która jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

            W zajęciach wraz ze swoimi opiekunami biorą udział podopiecznych Stowarzyszenia „KASIA” od 3 do 30 lat. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”, dofinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-10-31 11:19:16

Inne artykuły