Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Holenderki z roboczą wizytą

Powiat Gostyński odwiedziły Holenderki z Fryzji, części Holandii, w której mieszkańcy mają swój odrębny język. Petra Bijker Kuiper i Janny Bos są reprezentantkami parafii w St. Johannesga, której mieszkańcy latem ubiegłego roku gościli w swoich domach wychowanków z Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu. Był to wyjątkowy gest pomocy dzieciom, które z rożnych względów nie mają swoich rodzin.

Petra i Janny były goszczone przez Dom Dziecka w Bodzewie, w którym spędziły miło weekend i kilka kolejnych dni. Korzystając z okazji, spotkały się też w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z przedstawicielem Zarządu Powiatu Gostyńskiego Januszem Sikorą.  Odwiedziły też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które wraz z Domami Dziecka w Bodzewie i Gostyniu współpracuje na co dzień z Holendrami. Rozmawiano m.in. na temat różnych form współpracy.

Petra i Janny były wzruszone ciepłym przyjęciem i  zorganizowanym przez dyrektora i pracowników domów dziecka ciekawym i aktywnym pobytem na Ziemi Gostyńskiej.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-02-05 22:19:11

Inne artykuły