Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Holendrzy opanowali Bodzewo

 

Przez cały tydzień (20-26 maja) Bodzewo rozbrzmiewało różnymi językami. Obok polskiego słychać było holenderski, angielski i niemiecki. A w parku przy Domu Dziecka stanęło kolorowe miasteczko namiotowe. Działo się tak za sprawą grupy 25 młodych Holendrów, uczniów Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht. Przyjechali oni wraz z 7 wychowawcami do powiatu gostyńskiego, realizując już czwartą edycję polsko – holenderskiego projektu szkoły z Dordrecht i Domu Dziecka w Bodzewie, wspieranego przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie "Dziecko", w ramach którego wykonywali prace społeczne, a jednocześnie nawiązywali kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami i poznawali polską kulturę.

Holenderska młodzież, w ramach realizacji programu szkolnego, przepracowuje corocznie blisko sto godzin prac społecznych, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Uczniowie i ich opiekunowie z Dordrecht, dzięki wspólnemu projektowi, wykonali wiele działań dla Domu Dziecka w Bodzewie: rozbudowali ogródek warzywny i doprowadzili do niego wodę, wykonali nasadzenia ponad 50 drzewek i krzewów na klombach i wokół ogrodzenia w parku przy bodzewskim pałacyku, złożyli 11 nowych łóżek zakupionych w IKEI, przygotowali i wystawili spektakl muzyczny dla wychowanków Domu Dziecka. Prace te zostały wykonane wspólnie z wychowankami i kadrą bodzewskiej placówki. Warte podkreślenia jest to, że meble, drzewa i krzewy do upiększenia parku oraz holenderskie jedzenie, które było przygotowywane przez jedną z grup gości, Holendrzy pozyskali wcześniej od sponsorów. W tym celu zorganizowali m.in. pływanie i biegi sponsorowane, polegające na tym, że za każdego ucznia szkoły z Dordrecht, który wziął udział w pływaniu lub biegu, sponsorzy wpłacali określoną kwotę. Zebrano w ten sposób pokaźną sumę pozwalającą na wyjazd do Polski. Każdy z holenderskich uczniów przywiózł ze sobą paczkę dla swojego podopiecznego z Domu Dziecka w Bodzewie

Młodzież holenderska i polska po pracy spędzała czas na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych. Przeprowadzono grę terenową. Wspólnie bawiono się też nad jeziorem oraz przy grillu.

Uczestników projektu odwiedził Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który obejrzał rezultaty prac.

Podziękowania za tegoroczne wsparcie bodzewskiej placówki i jej wychowanków. skierowano na ręce Sjoerta Storbecha, kierownika grupy organizującej przyjazd do Bodzewa. Specjalne wyrazy uznania otrzymał też Martin de Bruijn – pedagog z Dordrecht i wieloletni przyjaciel bodzewskiej placówki, który, oprócz zaangażowania w organizację pomocy dla Domu Dziecka, pozyskuje też sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PCPR w Gostyniu oraz organizuje staże zawodowe w Holandii dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

            Słowa uznania za zorganizowanie pobytu Holendrów i przeprowadzenie wspólnego projektu należą się dyrektorowi Karolinie Dolacie oraz pracownikom Domu Dziecka w Bodzewie.  

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-05-30 16:51:03

Inne artykuły