Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

III sektor konsultował Powiatowy Program Współpracy na 2014 rok

W Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, podsumowujące konsultacje społeczne Programu Współpracy na rok 2014. Podczas spotkania został przedstawiony projekt tego programu oraz projekt budżetu dla NGO na 2014.

Podsumowano też konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2014.

W konsultacjach trwających od 24 września 2013 roku do 3 października 2013 roku uczestniczyło łącznie 18 organizacji, składając propozycje zadań do realizacji. Kwota zaproponowanych zadań to 155 700 zł, z czego 22 600 to zadania nierealizowane w bieżącym roku.

Spotkanie (15.10) zorganizowały Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia „Dziecko” przy wsparciu Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego oraz PCPR w Gostyniu.

Źródło: St. "Dziecko"
Data dodania: 2013-11-01 21:31:53

Inne artykuły