Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ile jest człowieka w człowieku

Na spotkanie opłatkowe Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych do Sali bankietowej Mróz S.A. przybyło blisko 400 osób członków stowarzyszenia i ich opiekunów. Stowarzyszenie skupia obecnie 106 dzieci i dorosłych niepełnosprawnych z gmin Borek, Kobylin, Pogorzela, Pępowo, Piaski i Gostyń. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia stały się okazją do uroczystego spotkania, poprzedzonego mszą świętą. Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych i instytucji wspierających działalność TON oraz przedsiębiorcy, którzy od lat wspomagają organizację. Powitał wszystkich serdecznie Jan Rogala, prezes TON, który podsumował też ostatni rok pracy stowarzyszenia, przypominając główne działania: zorganizowanie i dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny nad morze do Sarbinowa, zaopatrywanie podopiecznych w sprzęt rehabilitacyjny, wycieczki nad jezioro, do Łodzi, do wrocławskiego ZOO i po Wielkopolsce, organizowanie imprez integracyjnych np. Dnia Matki czy pikniku wędkarskiego. Podziękował też przybyłym gościom za wspieranie działalności TON: burmistrzowi Pogorzeli Piotrowi Curykowi, Wójtowi Pępowa Stanisławowi Krysickiemu, Burmistrzowi Kobylina Bernardowi Jasińskiemu, nowemu gospodarzowi Gminy Borek Wlkp. Markowi Rożkowi, Marii Mróz, kierownikowi OPS w Borku Wlkp. Dorocie Dutkowiak, kierownikowi ZAZ w Leonowie Grzegorzowi Marszałkowi, pani Jakubowskiej i firmie MOANA, gościom z holenderskiej gminy Leudal i dyrektorowi PCPR w Gostyniu Mirosławowi Sobkowiakowi. 

Ksiądz dziekan Wojciech Szymczak i proboszcz Tomasz Płóciennik odmówili z uczestnikami spotkania wspólną modlitwę, odśpiewali kolędę i zaprosili wszystkich do dzielenia się opłatkiem. Łamaniu się opłatkiem towarzyszyło wiele serdecznych i ciepłych słów.

W imieniu zaproszonych gości życzenia członkom towarzystwa i ich rodzinom złożył burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, podkreślając, że: - Tyle jest człowieka w człowieku, ile potrafi on poświęcić z siebie dla innych. 

Dla uczestników spotkania wystąpiły ze specjalnie przygotowanym programem dzieci z sekcji piosenki i sekcji tańca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Ich występy nagrodzono gromkimi brawami.

Następnie Zarząd TON wyróżnił szczególnymi podziękowaniami i bukietami kwiatów p. Marię Mróz – głównego sponsora spotkania opłatkowego i przedstawicielkę Biura Turystycznego MOANA p. Jakubowską. Wręczył też upominki przyjaciołom z Holandii. A dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomniał najważniejsze zasady korzystania ze wsparcia finansowego ze środków PFRON.

Dalszy czas upłynął mile na wspólnym śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie akordeonu i trąbki oraz przy smacznym poczęstunku. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-12-15 00:32:04

Inne artykuły