Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacje dla niepełnosprawnych w elektronicznym biuletynie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.

 

 

W wydanych do tej pory numerach, niezależnych informatorach o zróżnicowanej tematyce, można znaleźć informacje na temat:

- ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”,

- podstawowych zasad wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych –„ABC rynku pracy”,

- tworzenia tekstów łatwych w czytaniu przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków i cudzoziemców – „PRFON łatwy w czytaniu”.

Odbiorcami informatorów mogą być zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich rodziny, pracodawcy, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności.

Powyższe publikacje dostępne są pod adresem ebifron.prfon.org.pl oraz ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl.

Zapraszamy do lektury elektronicznego biuletynu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-06-01 11:14:19

Inne artykuły