Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacje o dotacjach dla organizacji pozarządowych

Powiat gostyński wsparł projekty organizacji pozarządowych kwotą ponad 120 tysięcy zł

Zarząd Powiatu Gostyńskiego rozstrzygnął konkursy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej. Konkursy tegoroczne dotyczyły czterech obszarów:

 • Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w 2009 r
 • Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi
 • Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
 • Pomoc osobom w wieku podeszłym 

Na otwarte konkursy ofert wpłynęło 14 wniosków. Zarząd postanowił przyznać dotacje 7 projektom na łączną kwotę 123 735 zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane na terenie powiatu gostyńskiego działania o wartości 293 590 zł, gdyż organizacje wnoszą do realizacji dofinansowanych działań swój wkład własny w wysokości 169 855 zł.

Dotację otrzymały:

 •  w konkursie „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w 2009 r.” – Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej na realizację projektu „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej” w wysokości  90 000 zł;
 • w konkursie „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi” – Stowarzyszenie „Dziecko” na realizację projektu „Warsztaty grupowe dla rodziców: wzmacnianie kompetencji rodzicielskich” w wysokości 5 000 zł;
 • w konkursie „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem”
  - Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” na realizację projektu „Zorganizowanie imprez integracyjnych dla środowiska osób niepełnosprawnych: X Ponadpowiatowej Paraspartakiady oraz Festynu integracyjnego poprzedzonego warsztatami plastycznymi dla osób niepełnosprawnych, zakończonymi X Ogólnopolskim Konkursem Artystycznym „Bez Barier – Święta Góra 2009” w wysokości 17 680 zł;
  - Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu na realizację projektu „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (Wycieczka integracyjno-edukacyjna do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach i do Palmiarni w Poznaniu oraz Spotkanie z kulturą – wyjazd do Teatru Muzycznego) w wysokości 4 205 zł;
  - Fundacja „Sąsiedzi sąsiadom” na realizację projektu „Aktywni przez cały rok (cykl olimpiad specjalnych)”;
  - Stowarzyszenie „Dziecko” na realizację projektu „Warsztaty arteterapii techniką decoupage” w wysokości 850 zł.  
Data dodania: 2009-04-14 12:00:00

Inne artykuły