Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

IX FOP Powiatu Gostyńskiego

Obecne Forum jest nowym otwarciem w Powiecie Gostyńskim.- Tymi słowami Starosta Gostyński Robert Marcinkowski otworzył Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego, zorganizowane już po raz dziewiąty. Podkreślił, że obok aktywności organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych liderów, widoczny jest też wolontariat pracowniczy.  Również zauważalna staje się coraz bardziej społeczna odpowiedzialność biznesu. A samorząd powiatowy uruchamia od tego roku Program Grantów Sołeckich.

Na FOP (23.05) przybyli przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji  oraz grup nieformalnych, przedstawiciele Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, członkowie komisji konkursowej „Działaj lokalnie”, przedstawiciele biznesu wspierający działalność organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów i mediów. Gośćmi specjalnymi byli senator RP Marian Poślednik,  Krystyna Stodółkiewicz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – krajowego koordynatora programu "Działaj Lokalnie" oraz Maria Makowska z elitarnej Szkoły Liderów. Uczestnikami forum byli też członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego: wicestarosta Janusz Sikora, Kazimierz Musielak i Jerzy Ptak oraz burmistrzowie i wójtowie gmin: Piotr Curyk, Stanisław Krysicki i Wiesław Glapka Sekretarz Gminy Piaski.

Starosta Gostyński podziękował też przedsiębiorcom za wspieranie wolontariatu i stowarzyszeń.

Następnie przewodniczący społecznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Krzysztof Fekecz przedstawił plany Rady dotyczące obecnej II kadencji. Rada skupi się na wspieraniu współpracy organizacji pozarządowych i biznesu na rzecz środowiska lokalnego. W tym celu opracowano już ankietę i zbierane są odpowiedzi dotyczące potrzeb w tym zakresie. 

Z kolei szefowa Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Tratwa” Katarzyna Konopko-Parzy zaprezentowała przykłady dobrych praktyk obszaru współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi, z których korzysta „Tratwa”.  Opowiedziała o wolontariacie pracowniczym Browarów Lech oraz firmy SIMET . O początkach wolontariatu pracowniczego w SIMET S.A. mówiły też prezes Zofia Grzegorzewska i kierownik Jolanta Karaś.

Kolejnym, ale oczekiwanym w napięciu i budzącym duże emocje punktem IX Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego było ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2013”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Dziecko” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Daria Andrzejewska, Aldona Brycka-Jaskierska, Elżbieta Sierszulska, Agnieszka Sobierajska, Agnieszka Wujek, Krzysztof Fekecz, Michał Listwoń, Maciej Malczyk i Mirosław Sobkowiak, który w imieniu jury zaprezentował zwycięzców tej edycji. Granty wręczali prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Andrzej Konieczny i  Krystyna Stodółkiewicz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na konkurs złożono 20 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 16 organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 72 900 zł.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został projekt „Młodzi nie ryby, głos mają - Głos Młodych” Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” i grupy nieformalnej Młodzi Aktywni.

Sponsorami obecnej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” są: Powiat Gostyński, Gminy Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, bank BZ WBK oddział Gostyń, firma Zuptor, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Patronat medialny sprawuje Nowa Telewizja Gostyń. Konkurs wspierają lokalne media: czasopisma, radio, portale i strony internetowe.

Kolejnym ważnym punktem forum było ogłoszenie przez starostę Roberta Marcinkowskiego pierwszej edycji Programu Grantów Sołeckich w Powiecie Gostyńskim. Celem programu, którego nazwa nawiązuje do tablic rejestracyjnych aut powiatu gostyńskiego - PGS 0001 -  jest wykorzystanie i wzmocnienie potencjału środowisk wiejskich, dofinansowanie najciekawszych pomysłów oraz integracja społeczna z wykorzystaniem zasobów regionu.

Na forum wystąpił też gość specjalny Maria Makowska ze Szkoły Liderów, przygotowującej liderów ze środowisk lokalnych do skutecznego działania. Zaprezentowała działania szkoły, która doczekała się  375 liderów, w tym 6 z terenu powiatu gostyńskiego.

Na koniec specjalne gratulacje organizatorowi konkursu „Działaj Lokalnie”, nagrodzonym, wszystkim startującym i wszystkim wspierającym złożył senator Marian Poślednik.   Podkreślił, że to działanie i nowa inicjatywa Zarządu Powiatu Gostyńskiego, jaką jest Program Grantów Sołeckich, są powodem do dumy dla Ziemi Gostyńskiej, gdyż budują kapitał społeczny i rozwijają przede wszystkim  małe społeczności lokalne, w tym wiejskie, co  jest szczególnie ważne.

Nagrodzone projekty:

1. „Młodzi nie ryby, głos mają - Głos Młodych”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” i grupa nieformalnaMłodzi Aktywni. Cel: Aktywizowanie młodych mieszkańców Gminy Krobia poprzez redagowaniu dodatku do miesięcznika "Gmina Krobia. Biuletyn informacyjny", prowadzeniu strony internetowej i fanpaga oraz przygotowywaniu materiałów filmowych - reportaży. Warsztaty z administrowania stroną internetową, z podstaw dziennikarstwa oraz podstaw fotografii i pracy z kamerą.

2. "Wielopokoleniowa integracja mieszkańców w plenerze - miejsce spotkań przy wieżach Popiela” Wnioskodawca:Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze w Kaczagórce. Cel: Integracja wsi Kaczagórka wokół budowy miejsca spotkań rekreacyjnych, rozbudowy placu zabawa oraz nasadzania zieleni.

3. „Zaufaj mi - ja Tobie zaufam”. Wnioskodawca:Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych RADOŚĆ. Cel: Integracja mieszkańców Piasków i Michałowa wokół zjawiska niepełnosprawności, m.in. poprzez cykle warsztatów plastycznych, terapeutycznych, festyn integracyjny i odnowę altany letniej w ogrodzi terapeutycznym WTZ.

4. "Rajd rowerowy "ŚLADAMI  KRZYŻY".Wnioskodawca:Stowarzyszenie „Krzyżanki”. Cel: Integracja wsi wokół organizacji trasy rowerowej i rajdu rowerowego związanego z tradycyjnym elementem folkloru ludowego – krzyżami przydrożnymi.

5. ""Żgaliny - poczuj się bezpiecznie”. Wnioskodawca:Stowarzyszenie MOST i Rada Sołecka Szelejewa. Cel: Stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji poprzez ustalenie tras rowerowych i tras nordic walking z poręczami w miejscach niebezpiecznych, organizowanie rajdów rowerowych i marszów nordic walking oraz organizację festynu integrującego mieszkańców wsi.

6. „Razem dla Motylkowego Oddziału”. Wnioskodawca:Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Kreatywni„ i grupa nieformalnaPrzyjaciele Motylkowego Oddziału. Cel: Renowacja oddziału dziecięcego w gostyńskim szpitalu poprzez arteterapeutyczne malowanie ścian, wymianę okien, wymianę wyposażenia na przyjazne dzieciom i doposażenie w sprzęt pomocniczy oraz zabawki dla kącików zabaw dla dzieci. Festyn z nadaniem tytułów Przyjaciół Motylkowego Oddziału.

7. Dzieci dumą rodziców, tradycja dumą wsi”. Wnioskodawca:Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzelioraz Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich w Elżbietkowie. Cel: Renowacja sikawki konnej i utworzenie izby pamięci OSP oraz wybudowanie miejsca spotkań dla wsi z grillem. Festyn połączony z pokazami OSP i ratownictwa.

8. „Biskupizna skarbcem dla pokoleń”. Wnioskodawca:Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Żychlewa i Wymysłowa. Cel: Integracja wokół tradycji biskupianskiej poprzez 7 warsztatów rękodzieła, pokaz mody biskupiańskiej „Paryski szyk, biskupiański dryg”   i festyn wraz konkursem fotograficznym i wystawami rękodzieła.

9. „III  Zjazd Gumieniczaków - czy to już tradycja?” Wnioskodawca:Stowarzyszenie Gumienice. Cel: Zjazd obecnych i byłych mieszkańców wsi połączony z budową boiska sportowego, odnową placu zabaw oraz festynem i prezentacją historii rodzin oraz zdjęciem wszystkich Gumieniczan.

10. „Poprawa infrastruktury społecznej we wsi Głoginin. Promocja działań integrujących mieszkańców.” Wnioskodawca:OSP Zimnowoda z siedzibą w Głogininie oraz Rada Sołecka wsi Głoginin. Cel: Wspólny remont świetlicy wiejskiej oraz  kuchni. Doposażenie w sprzęt sportowy. Zorganizowanie festynu dla dzieci, rajdu rowerowego dla mieszkańców wsi oraz dożynek.

11. „Tomatina po Rębowsku”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rębowie. Cel: Integracja wsi Rębowo wokół tradycji kulinarnych i kulturowych związanych z uprawą i wykorzystywaniem pomidorów – m.in. warsztaty kulinarne, taneczne i biesiada wiejska.

12. „Epoka Mickiewicza Siemowian zachwyca”. Wnioskodawca:Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik„ oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Siemowa wraz z mieszkańcami wsi Siemowo. Cel: Integracja wsi Siemowo i Kosowo wokół Mickiewicza – wyznaczenie szlaku jego wędrówki, kursy tańca, w tym poloneza, gotowania, hafciarskie, wycieczki rowerowe, Biesiada Mickiewiczowska w strojach z epoki z konkursami np. na najlepszą zupę czy ciasto z Pana Tadeusza, konkursem poloneza itp.

13. „Myśląc o bezpieczeństwie  naszych mieszkańców,  nie zapominamy o walorach estetycznych naszej miejscowości.” Wnioskodawca:Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżankach. Cel: Renowacja stawu ppoż. z utworzeniem wokół niego miejsca wypoczynku i rekreacji, połączona z biegiem dla zdrowia, biesiadą i pokazami pierwszej pomocy.

14. „Mleczne przetwory z kościuszkowskiej obory”. Wnioskodawca:Towarzystwo edukacyjno - kulturalne ziemi pępowskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w  Kościuszkowie. Cel: Integracja wielopokoleniowa wokół tradycji domowych wyrobów mlecznych, połączona z wycieczkami edukacyjnymi, konkursami, nauką domowego przetwarzania mleka, ucztą „Mamy bzika, gdy jest gzika” i festynem.

15. „Działając Razem - Przywróćmy JEJ Dawny Blask!” Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Strumianach oraz Rada Sołecka wsi Strumiany i strażacy ochotnicy Strumian, Trzecianowa i Ustronia. Cel: Integracja wielopokoleniowa wokół remontu sikawki konnej połączona z wyjazdami edukacyjnymi, rekreacyjnymi, obozem wędrownym i festynem.

16. „My się nie poddamy - kompleks rozwijamy!” Wnioskodawca:SKS „Promień”. Cel: Integracja mieszkańców wsi Dzięczyna wokół budowy miejsca wspólnych spotkań i spędzania wolnego czasu poprzez budowę zadaszonej wiaty z betonowym podłożem oraz zorganizowanie festynu integracyjnego.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2013-05-26 21:13:49

Inne artykuły