Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Jak zmniejszyć niepowodzenia szkolne? Warsztaty dla rodzin zastępczych i specjalistów

Znaczna grupa dzieci wykazuje niedojrzałość w zakresie sprawności ruchowej i oraz niestabilności postawy. Taka niedojrzałość neuromotoryczna jest często pozostałością niewygaszenia w pełni odruchów pierwotnych. Dodatkowo badania naukowe wskazują na bezpośredni związek między niedojrzałością układu ruchowego a problemami w szkole.

By przybliżyć ten problem rodzicom zastępczym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało w Starostwie Powiatowym w Gostyniu i w siedzibie PCPR warsztaty dla  rodziców zastępczych i specjalistów wspierających pracę rodzin. Dwudniowe warsztaty poprowadziła Iwona Palicka, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog i terapeuta integracji sensorycznej – trener Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska.

Część pierwsza warsztatów, w której uczestniczyli rodzice zastępczy i specjaliści PCPR w Gostyniu, poświęcona była wspomaganiu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Uczestnicy poznali i praktycznie przećwiczyli pełen program 24 ćwiczeń integrujących odruchy. Jego realizacja trwa od 9 do 12 miesięcy. Ćwiczenia wykonuje się przez 5 dni w tygodniu, najlepiej przed popołudniowym odrabianiem lekcji przez dzieci. Ćwiczenia zajmują do 15 minut. Prawidłowo i konsekwentnie zrealizowany program pozwala wygasić odruchy pierwotne i zastąpić je w pełni reakcja i posturalnymi, co znacząco usprawnia i ułatwia funkcjonowanie dziecka i osiąganie dobrych wyników szkolnych.  

Część druga, dedykowana specjalistom wspierającym rodziny zastępcze, to Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe, oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej  gotowości dziecka do nauki testami przesiewowymi INPP. Szkolenie to poświęcone było posługiwaniu się testami diagnostycznymi i arkuszami wyników oraz programem ćwiczeń. Uczestnicy zapoznali się praktycznie z serią testów przesiewowych dla dzieci w wieku 4-7 lat, pozwalających sprawdzić obecność trzech odruchów, kontrolę równowagi statycznej, koordynację, percepcję wzrokową oraz integrację wzrokowo-ruchową. Omówiono też i przepracowano podobną serię testów przesiewowych dla dzieci od 7. roku życia wzwyż.

Istnieje wiele programów ruchowych, jednak model opracowany przez angielski Instytut Psychologii Neurofizjologicznej (The Institute for Neuro-Physiological Psychology – INPP) ma charakter unikatowy, ponieważ został sprawdzony w praktyce, a także umożliwia ocenę stanu układu neuromotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na początku oraz po zakończeniu programu.  

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-02-03 17:03:10

Inne artykuły