Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Jak żyć z przewlekłą chorobą - konferencja

Kilkadziesiąt osób zgromadziła październikowa konferencja poświęcona radzeniu sobie z byciem w chorobie przewlekłej. Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, wspieranego przez PCPR w Gostyniu odpowiedziała Justyna Żuchowicz - Zwierzalska – psycholog i psychoterapeuta współpracujący na co dzień z wrocławskimi stowarzyszeniami chorych na SM. Konferencja składała się z trzech części: wykładu p. Żuchowicz –Zwierzalskiej „Psychologiczne aspekty choroby przewlekłej – jak żyć z przewlekłą chorobą?”, dyskusji oraz indywidualnych konsultacji.

            Prowadząca wykład przedstawiła wiele ważnych informacji i wskazówek dla chorujących przewlekle. Wskazała, że choroba przewlekła wywołuje emocjonalne reakcje prowadzące m.in. do przeceniania znaczenia choroby, trudności w relacjach z rodziną i znajomymi, nadmiernie obciążającego stresu czy nawet depresji i zaburzeń lękowych. Omówiła objawy nieradzenia sobie z byciem w chorobie przewlekłej oraz objawy depresji. Wskazała też na niebezpieczeństwa związane z tym, że długotrwały i obciążający stres sprzyja nasilaniu się objawów chorobowych.

            Justyna Żuchowicz - Zwierzalska mówiła też o strategiach radzenia sobie ze stresem. Zarekomendowała działania pozwalające na unormowanie swojego życia w sytuacji pojawienia się choroby przewlekłej czy nieuleczalnej. Przedstawiła również wyniki badań potwierdzające, że objawy stresu u przewlekle chorego znacząco łagodzi wsparcie otrzymywane od innych ludzi. Zachęcała również do korzystania z specjalistycznej pomocy psychologów, neurologów czy psychiatrów. Słuchacze mieli też możliwość krótkiego przepracowania scenariusza działań ułatwiającego zaakceptowanie sytuacji choroby i przeformułowanie celów życiowych.

            W drugiej części konferencji, w której aktywnie wzięli udział też przedstawiciele  stowarzyszenia i PCPR, dyskutowano o sytuacji osób już od wielu lat tkwiących w sytuacji stresu i depresji, o sposobach dotarcia do nich, o możliwościach udzielania im pomocy, wskazywano też na zakorzenioną postawę, traktującą jako normalność szukanie pomocy specjalistycznej w przypadku problemów somatycznych, a blokującą szukanie wsparcia w przypadku cierpienia psychicznego.

            Trzecią częścią konferencji były bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne. Cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, że Justyna Żuchowicz - Zwierzalska zadeklarowała ich darmowe kontynuowanie w swoim gabinecie dla członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu.

            Ostatnią nieoficjalną część konferencji wypełniło spotkanie przy kawie. W czasie spotkania członkowie stowarzyszenia podziękowali Bożenie Misiurek i Walentemu Ciszakowi – prezesowi i wiceprezesowi stowarzyszenia oraz przedstawicielom PCPR w Gostyniu za zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego nad morzem.

                Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje p. psycholog JustynieŻuchowicz - Zwierzalskiej  za przedstawienie ważnego wykładu i bezpłatne konsultacje. Dziękuje również Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszeniu "Dziecko", które wsparły organizację konferencji.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-10-13 12:20:13

Inne artykuły