Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Jest nowy dyrektor DPS w Chumiętkach

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zatrudnił od 9 marca br. p. Agnieszkę Jackowiak na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w  Chumiętkach. W związku z tym, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski spotkał się, w obecności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, z p. Jackowiak i wręczył jej powołanie na to stanowisko. Zapoznał też nową panią dyrektor z zakresem jej obowiązków i oczekiwaniami Zarządu Powiatu względem placówki. P. Agnieszka Jackowiak, zgodnie z zasadami zatrudniania kadry kierowniczej, obowiązującymi w powiecie gostyńskim, została zatrudniona na okres pięciu lat, czyli do roku 2020.

P. Agnieszka Jackowiak została wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego. Swoje aplikacje na to stanowisko złożyło pięć osób. Do drugiego etapu konkursu -  przesłuchań kandydatów – przeszły dwie osoby. Spośród nich komisja konkursowa wskazała na kandydaturę p. Jackowiak. Uznała jej koncepcję kierowania DPS w Chumiętkach i jego rozwoju za w pełni realną i najciekawszą.

P. Agnieszka Jackowiak jest magistrem prawa, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też  Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada też uprawnienia mediatora sądowego i pozasądowego. Od 1999 r. pracowała w pomocy społecznej, w tym od 2008 r. na stanowisku Kierownika Działu Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Od grudnia ubiegłego roku pełniła też funkcję p.o. dyrektora DPS w Chumiętkach. Jest też aktywnym członkiem organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu gostyńskiego.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-03-10 12:16:39

Inne artykuły