Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Jest ZAZ, jest praca dla niepełnosprawnych

W Leonowie (Gmina Borek Wlkp.) uroczyście otwarto Zakład Aktywności Zawodowej. Jest to przedsiębiorstwo ekonomii społecznej zatrudniające 35 osób niepełnosprawnych oraz koordynatorów ich pracy.  Leonowski  ZAZ składa się z trzech działów produkcyjnych: pralniczego (np. pranie odzieży, pościeli, obrusów, ręczników, prasowanie, maglowanie), reklamowo-poligraficznego (np. wizytówki, kalendarze, zaproszenia, dyplomy, plakaty, ogłoszenia, ulotki, oprawa prac dyplomowych, reklamy samochodowe i okienne, nadruki na koszulkach i długopisach, szyldy) i montażu (np. różnych elementów, kopert, kartek okolicznościowych. futerałów, cięcie i łupanie drewna, drewno kominkowe). Oferuje usługi dla firm i klientów indywidualnych.

ZAZ w Leonowie to jeden z 9 zakładów tego typu w Wielkopolsce. I, jak zaznaczyła Apolonia Wojciechowska z ROPS w Poznaniu, jest to ostatnia taka placówka. Kolejne nie będą tworzone przez najbliższe lata z powodu braku środków PFRON na ten cel.

Uroczystość otwarcia ZAZ-u (30 maja br.) zgromadziła wielu gości na czele z Senator RP Małgorzatą Adamczak, Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Apolonią Wojciechowską, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marią Krupecką, Wicestarostą Gostyńskim Januszem Sikorą. Przybyli też burmistrzowie: Borku Wlkp. – Mariusz Jańczak, Krobi – Sebastian Czwojda i Pogorzeli – Piotr Curyk oraz przedstawiciele PUP i PCPR w Gostyniu, WTZ w Piaskach, DPS w Zimnowodzie, duchowieństwa i kierownicy wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej.

Zakład i usługi w nim świadczone przedstawili sami pracownicy. A następnie burmistrz Marian Jańczak i kierownik ZAZ w Leonowie Tomasz Andrzejczak przedstawili historię powstania tego niezwykle potrzebnego ze względów społeczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa, które powstało w wyremontowanym i zaadaptowanym na potrzeby produkcji budynku byłej szkoły. Było to możliwe dzięki wkładowi własnemu Gminy Borek Wlkp. i dotacji ROPS w Poznaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie wyróżniono tych, których starania i działania szczególnie przyczyniły się do powstania ZAZ. Specjalne podziękowania otrzymali: senator Małgorzata Adamczak, Apolonia Wojciechowska i Maria Kryszewska z ROPS w Poznaniu, Maria Krupecka z WUW w Poznaniu, wicestarosta Janusz Sikora, Mirosław Sobkowiak z PCPR w Gostyniu. Do tego grona, aby ono było pełniejsze, trzeba dodać burmistrza Mariana Jańczaka i kierownik ZAZ w Leonowie Tomasza Andrzejczaka.

Jak podkreślali goście, ZAZ w Leonowie to wspaniały przykład tego, że niepełnosprawny może być normalnym, zarabiającym na siebie i płacącym podatki obywatelem. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i niepełnosprawni mogą znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i być szczęśliwymi. A dzięki powstaniu ZAZ Leonów stał się nową stolicą aktywności zawodowej niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim.

Uroczystość zamknęło poświęcenie budynku i przecięcie wstęgi. Następnie goście zwiedzili ZAZ, obejrzeli wszystkie pracownie oraz salę rehabilitacyjną.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-06-01 09:27:21

Inne artykuły