Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kasia dba o podopiecznych

Osiemnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” w Gostyniu uczestniczyło w trzymiesięcznych (od lipca do września) zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”.  Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. Ale efekty tej terapii okazują się bardzo przydatne w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. A następnie opanowywali przy pomocy terapeuty i opiekunów konkretne umiejętności ruchowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że Halliwick to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Metodę opracował Anglik James McMillan, pracując z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły "The Halliwick School for Crippled Girls" w Londynie.
Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnych umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia też kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick rzadko korzysta się z przedmiotów wypornościowych. Gdyż podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.

PCPR w Gostyniu wspiera organizację terapii metodą Halliwick, gdyż jej wykorzystywanie zapewnia następujące efekty terapeutyczne:

- wzmocnienie wybranych grup mięśniowych,

- poprawę ruchomości stawów,

- poprawę i doskonalenie reakcji równoważnych,

- obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego,

- obniżenie dolegliwości bólowych,

- poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego,

- zwiększenie relaksacji,

- korekcję postawy.

 

Wiceprezes Stowarzyszenia „KASIA” Urszula Szefer dodaje: Bardzo ważne jest poświęcenie rodziców, którzy mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, znajdują zawsze czas, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia oraz być z nimi i regularnie ćwiczyć. A radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

                W zajęciach trwających trzy miesiące brało udział 18 podopiecznych Stowarzyszenia „KASIA” wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”,  dofinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uzyskał też wsparcie finansowe Gminy Gostyń.

Dzięki ww. dofinansowaniu udział w zajęciach był dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-09-25 21:49:53

Inne artykuły