Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kasia spotykała się z Halliwickiem!

Piętnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uczestniczyło w trzymiesięcznych zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”.  Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że Halliwick to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Metodę opracował Anglik James McMillan, pracując z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły "The Halliwick School for Crippled Girls" w Londynie.


Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnych umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick nie korzysta się z jakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.

PCPR w Gostyniu wspiera organizację terapii metodą Halliwick, gdyż jej wykorzystywanie zapewnia następujące efekty terapeutyczne:

- wzmocnienie wybranych grup mięśniowych,

- poprawę ruchomości stawów,

- poprawę i doskonalenie reakcji równoważnych,

- obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego,

- obniżenie dolegliwości bólowych,

- poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego,

- zwiększenie relaksacji,

- korekcję postawy.

Wiceprezes Stowarzyszenia „KASIA” Urszula Szefer dodaje: - Radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna. I bardzo ważne jest poświęcenie rodziców, którzy mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, znajdują zawsze czas, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia oraz być z nimi i regularnie ćwiczyć.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

                W zajęciach trwających trzy miesiące brało udział 15 podopiecznych Stowarzyszenia „KASIA” wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”,  dofinansowanego przez Powiat Gostyński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uzyskał też wsparcie finansowe Gminy Gostyń.

Dzięki ww. dofinansowaniu udział w zajęciach był dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Źródło: "Kasia"/PCPR
Data dodania: 2015-11-01 19:22:38

Inne artykuły