Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kasia wykorzystała Halliwicka!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” zrealizowało półroczne zajęcia terapeutyczne na pływalni.  Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna)poruszaniasię w wodzie i pływania.W koncepcji tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia pływakom opanowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie. Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili  do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. Radości uczestników i satysfakcji opiekunów z dokonań na basenie nie da się opisać.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

                W zajęciach wraz ze swoimi opiekunami brało udział ponad 30 podopiecznych Stowarzyszenia „KASIA” od 2 do 29 lat. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”, dofinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt uzyskał też wsparcie finansowe Powiatu Gostyńskiego.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-12-06 23:56:37

Inne artykuły