Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kasia wykorzystała Halliwicka przy pomocy centrum

Piętnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uczestniczyło w półrocznych zajęciach terapeutycznych na pływalni.  Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia pływakom opanowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili  do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. Radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

                W zajęciach trwających 190 godzin brało udział 15 podopiecznych Stowarzyszenia „KASIA” od 5 do 30 lat wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”, dofinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt uzyskał też wsparcie finansowe Urzędu Gminy w Gostyniu. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-11-15 07:39:49

Inne artykuły