Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Każdy jest ważny

Stowarzyszenie „Dziecko” zakończyło realizację projektu „Każdy jest ważny”.  W jego ramach udzielano wsparcia i porad rodzicom oraz dzieciom. W ramach prowadzonegoPunktuPomocy Psychologiczno – Pedagogiczno – Prawnej dyżury przez 30 tygodni od 10 maja do 10 grudnia pełnili i porad oraz wsparcia udzielali specjaliściz dziedziny psychologii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pedagogikiiprawa.

Dodatkowo w sytuacjach kryzysowych prowadzone były mediacje. Dzięki działaniom wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych 5 rodzin skorzystało z możliwościugodowego rozwiązania konfliktu między członkami rodziny.

            Działały też 3 grupyedukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży. Zajęcia grupowe poświęcone były uczeniu i wzmacnianiu zachowań niezbędnych do wchodzenia w skuteczne i zadawalające interakcje społeczne, które są warunkiem dobrego funkcjonowania w środowisku domowym,  rówieśniczym, szkolnym. Podczas zajęćich uczestnicy mieli teżmożliwość odreagowania napięć, nabywalikompetencji w zakresie współpracy grupowej, radzenia sobie ze stresem, frustracją, uczylisię odraczania swoich reakcji w czasie, a także funkcjonalnego wyrażania emocji i ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie. Celem zajęć było teżwypracowanie umiejętności spokojnego przyjmowania informacji zwrotnych na własny temat, kształtowanie realnego poczucia własnej wartości i budowanie pozytywnej samooceny w oparciu o swoje mocne strony.

Dodatkowo w okresie wakacyjnym zorganizowano wspólny trzydniowy biwak dla wszystkich grupo charakterzeintegracyjno – wspierającym. Warsztaty wyjazdowe posłużyłyteż przeprowadzeniu obserwacji dzieci, ich zachowań, kontroli emocji, umiejętności komunikacyjnych – co zostałowykorzystane następnie w pracy z młodzieżą w czasie warsztatóww grupach.

                Udział w projekcie był dla uczestników bezpłatny dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego oraz pozyskaniu sponsora i nakładom własnym „Dziecka”. Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuje również za wsparcie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: oprac. Stowarzysznie "Dziecko"
Data dodania: 2010-12-29 23:05:25

Inne artykuły