Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kompleksowa pomoc poszkodowanym

W dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W powyższym terminie w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu, w Prokuraturze Rejonowej w Gostyniu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piaskach, w Stowarzyszeniu „Dziecko” oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu specjaliści w ramach akcji będą codziennie pełnić dyżury. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jest też okazją do zasięgnięcia porady prawnej.

                        W Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu w ramach akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” policjanci będą pełnić dyżury w godzinach 7:30 – 22:00. 

Ponadto w dniach 23 lutego – 28 lutego w godzinach 7:15 – 15:15 w Prokuraturze Rejonowej w Gostyniu na ul. Nowe Wrota 7, dyżur pełnić będą Prokurator Rejonowy i jego zastępcy.           

Do przedsięwzięcia włączyły się również: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”, BOIK w Piaskach oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

Harmonogram dyżurów specjalistów PCPR w Gostyniu i wolontariuszy Stowarzyszenia „Dziecko”, w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7):

- poniedziałek (23.02.) 10.00 – 14:00  - psycholog, specjaliści pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator sądowy,

- wtorek (24.02.) 10.00 – 14:00  psycholog, specjaliści pracy socjalnej, mediator sądowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy,

- środa (25.02.) 10.00 – 14:00  psycholog, specjaliści pracy socjalnej, mediator sądowy, pedagog rodzinny, a od 15.00 – 18:00   prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista interwencji i pomocy psychologicznej,

- czwartek (26.02.) 10.00 – 14:00   psycholog, specjaliści pracy socjalnej, pedagog,

- piątek (27.02.) 10.00 – 14:00   psycholog, specjaliści pracy socjalnej, pedagog, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy,

- sobota (28.02.) 10.00 – 14:00   pracownik socjalny, pedagog rodzinny, specjalista interwencji i pomocy psychologicznej,

 

Harmonogram dyżurów specjalistów Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (BOIK w Piaskach, ul. Marysin 1):

- poniedziałek (23.02.) 10.00 – 14:00  - pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami przemocy,

- wtorek (24.02.) 10.00 – 14:00  pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami przemocy,

- środa (25.02.) 10.00 – 14:00  pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami przemocy,

- czwartek (26.02.) 10.00 – 14:00   pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami przemocy,

- piątek (27.02.) 10.00 – 14:00   pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami przemocy,

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu(ul. Wrocławska 250, 63 – 800 Gostyń) w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 r.:

- specjaliści pracy socjalnej i pracownicy socjalni (poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 14.00);

- mediator  (poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 14.00);

- asystenci rodziny (wtorek – 24 lutego 2015 r. oraz czwartek – 26 lutego 2015 r. w godz. od 15.00 do 17.00)

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ul. Wrocławska 250, 63 – 800 Gostyń, budynek MGOPS) - specjaliści pracy z ofiarami przemocy 23 -25  lutego 2015 r. od 8:00 do 14:00; 27 - 28 lutego 2015 r.  w godz. od 8.00 do 17.00.

Punkt Wsparcia w Gostyniu (ul. Fabryczna 1, 63 – 800 Gostyń, budynek  ZGKiM):

- psycholog (poniedziałek – 23 lutego 2015 r. w godz. od 14.00 do 19.00);

- radca prawny (środa – 25 lutego 2015 r. w godz. od 16.00 do 19.00) z porad można skorzystać po uprzednim otrzymaniu skierowania z MGOPS Gostyń.

 

za: asp.sztab. SEBASTIAN MYSZKIEWICZ – oficer prasowy KPP w Gostyniu

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-02-22 11:38:26

Inne artykuły