Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konferencja o wspieraniu rodzin

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizują konferencję:

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego

Konferencja rozpocznie się 26 marca 2013 r.  o godz. 1000  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Program konferencji przedstawia się następująco:

1. Wprowadzenie - Robert Marcinkowski Starosta Gostyński

2. Zmiany w systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego - Janusz Sikora Wicestarosta Gostyński

3. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim – Maria Krupecka Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

4. Praca z rodziną wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – z perspektywy
gminy Gostyń - Teresa Klonowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

5.Piecza zastępcza na terenie powiatu gostyńskiego – Alicja Data Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu

6. Szanse i bariery w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – doświadczenia
po roku funkcjonowania ustawy - Mirosław Sobkowiak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

7. Dyskusja

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-03-24 07:49:51

Inne artykuły