Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konkurs dla dzieci z rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza II Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych  pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”.

            Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzin zastępczych do przesłania
w terminie do 7 lipca 2014 r. świadectw szkolnych, dyplomów z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, dokonanych osiągnięć, potwierdzenia udziału w różnego rodzaju konkursach, warsztatach, szkoleniach, projektach szkolnych, a także oświadczeń potwierdzających udział w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań. Opisy osiągnięć i kopie świadectw należy składać w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, w dni robocze do godz. 15.00

            Konkurs skierowany jest dla uczniów:

–        klasy „0”;

–        klas I –III szkoły podstawowej;

–        klas IV-VI szkoły podstawowej;

–        klas I-III gimnazjum;

–        szkół ponadgimnazjalnych.

            Celem przeprowadzenia konkursu jest dostrzeżenie oraz docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

            Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 17 lipca 2014 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zapraszamy wszystkich uczestników i ich opiekunów.

            Do opisu osiągnięć dziecka należy dołączyć druk o wyrażeniu zgody przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych na przetwarzanie danych osobowych w celu ujawnienia danych dzieci i ich wizerunku, który prosimy dostarczyć z ww. dokumentami do PCPR w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-06-11 11:50:25

Inne artykuły