Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konkurs dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza I Konkurs dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych  pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”.

            Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzin zastępczych do przesłania
w terminie do 8 lipca 2013r. świadectw szkolnych, dyplomów z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, dokonanych osiągnięć, potwierdzenia udziału w różnego rodzaju konkursach, warsztatach, szkoleniach, projektach szkolnych, a także oświadczeń potwierdzających udział w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań.

            Konkurs skierowany jest dla uczniów:

–        klasy „0”;

–        klas I –III szkoły podstawowej;

–        klas IV-VI szkoły podstawowej;

–        klas I-III gimnazjum;

–        szkół ponadgimnazjalnych.

            Celem przeprowadzenia konkursu jest dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

Zwycięscy konkursu w dniu 19 lipca 2013r. zostaną zaproszeni do siedziby PCPR w Gostyniu po odbiór nagród i wyróżnień.

            Dołączamy druk o wyrażenie zgody przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych na przetwarzanie danych osobowych w celu ujawnienia danych dzieci
i ich wizerunku, który prosimy dostarczyć z ww. dokumentami do PCPR w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-06-14 23:27:39

Inne artykuły