Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konkurs dla NGOs na prowadzenie OIKu rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach, w wysokości 180 000 zł rocznie.

Ośrodek w Piaskach będzie udzielał schronienia kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy oraz udzielał pomocy specjalistycznej w latach 2015-2017. BOIK to placówka wyróżniająca się przede wszystkim nowatorskimi formami wsparcia dla osób doznających przemocy, ale też niskim kosztem utrzymania. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-10-10 10:11:30

Inne artykuły