Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konkurs "Opowiedz"

Opowiedzieli najciekawiej

Gostyniacy zdobyli 3 główne nagrody w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz…” Otrzymały je Uniwersytet Trzeciego Wieku, Media Projekt i Stowarzyszenie „Dziecko”

     Ogólnopolski konkurs „Opowiedz…” przeznaczony był dla 645 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz dla 52 Lokalnych Organizacji Grantowych uczestniczących w 2008 r. w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 18 maja w Warszawie miała miejsce uroczystość podsumowująca konkursy grantowe. Uczestniczył w niej m.in. Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  W czasie tego spotkania, które zgromadziło przedstawicieli najaktywniejszych organizacji pozarządowych z terenu całego kraju, rozstrzygnięto m.in. konkurs „Opowiedz…”, zachęcający do poszukiwania atrakcyjnych sposobów promowania działań o charakterze dobra wspólnego, podejmowanych dla rozwoju społeczności lokalnych. W jury zasiedli przedstawiciele organizatorów: PAFW i ARFwP oraz specjaliści z dziedziny multimediów z TVN, CNN Business i Newsweeka.
     Konkurs ten po raz pierwszy odbywał się dwuetapowo – na poziomie lokalnym, a następnie ogólnopolskim. W pierwszym etapie (zrealizowanym na terenie powiatu gostyńskiego przez Stowarzyszenie „Dziecko”) organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały prace o realizowanych przez siebie działaniach w trzech kategoriach: fotografia, film, informacja na stronie internetowej. „Dziecko” wytypowało do udziału w konkursie na szczeblu ogólnopolskim film pt. „Uniwersytet Trzeciego Wieku - oknem na świat” i informację na stornie internetowej „Spotkajmy się przy stawie na Żgalinach”.
     Wybór był trafny, gdyż w finale ogólnopolskim główną nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku za film o realizacji swoich działań w ramach „Działaj Lokalnie”. Nagrodę główną otrzymali również twórcy tego filmu, czyli Media Projekt. Przedstawiciele jury, wręczając tę nagrodę, podkreślali wyjątkowość i profesjonalizm filmu.
     Komisja przyznała też nagrodę główną w wysokości 3000 zł (jedną z trzech równorzędnych) dla Stowarzyszenia „Dziecko” – Lokalnej Organizacji Grantowej „Za najbardziej efektywne i kreatywne przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu”.
     Podsumowując uroczystość, prezes ARFwP Paweł Łukasiak przekazał wszystkim Lokalnym Organizacjom Grantowym wyrazy uznania za to, że realizują najwyższą z form altruizmu, bo zbierają pieniądze po to, żeby rozdać je innym.
     Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuje wszystkim, którzy wsparli ubiegłoroczną edycję programu „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu gostyńskiego: firmom ARDAGH GLASS Gostyń, ZUPTOR Gostyń i SIMET Piaski oraz Gminom  Gostyń, Krobia, Pogorzela, Piaski, Borek Wlkp., Poniec, Pępowo i Powiatowi Gostyńskiemu.

 

Data dodania: 2009-05-22 12:00:00

Inne artykuły