Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konsultacje społeczne Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

Starosta Gostyński zaprasza organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością w powiecie gostyńskim w latach 2016-2024”.

Informujemy, że konsultacje odbędą się w dniach od 19 kwietnia 2016 r. do 24 kwietnia 2016 r.  Zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, do składania uwag do projektu programu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością w powiecie gostyńskim w latach 2016-2024” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.gostyn.pl, www.pcpr-gostyn.info, a także w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

1.    drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy pcpr@gostyn.pl

2.    faksem na nr 655727528

3.    drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne PON”

4.    bezpośrednio w  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, pok. nr 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2016 r.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-04-20 09:49:01

Inne artykuły