Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konsultacje spoleczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Starosta Gostyński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2016-2018”. Informujemy, że konsultacje odbędą się w dniach od 4 kwietnia 2016 r. do 10 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zainteresowane instytucje  i organizacje do składania uwag do projektu programu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2016-2018” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.gostyn.pl, www.pcpr-gostyn.info, a także w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, tablica ogłoszeń, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

1.    drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy pcpr@gostyn.pl

2.    faksem na nr 655727528

3.    drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne PRPZ”

4.    bezpośrednio w  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, pok. nr 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2016 r.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-04-04 23:13:49

Inne artykuły