Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kontrolowali placówki pomocy społecznej

Powiat gostyński prowadzi wiele placówek pomocy społecznej. Cześć z nich zapewnia potrzebującym pobyt całodobowy, inne z kolei oferują opiekę dzienną. Wszystkie zapewniają też miejsca pracy dużej grupie mieszkańców powiatu. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego ograniczone. Między innymi po to, by sprostać temu zadaniu, prowadzone są kontrole bieżącego funkcjonowania i analiza potrzeb remontowych i inwestycyjnych poszczególnych placówek.

Takie kontrole odbyły się ostatnio w części placówek powiatu gostyńskiego. Przeprowadzili je przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Spotkali się oni z dyrektorami i kierownikami placówek, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami oraz uczestnikami, zapoznając się z ostatnimi osiągnięciami i słuchając uważnie potrzeb i bolączek.

Wizytowano Dom Dziecka w Gostyniu, który zmodernizował ostatnio kuchnię i pokój dziennego pobytu, ale wymaga jeszcze wielu działań konserwacyjnych i odnawiających; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, wymagający wielu działań naprawczych i poprawy wystroju wnętrza, budowy nowej windy, a w dalszej kolejności całkowitej modernizacji serca domu, czyli kuchni; Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, które oprócz działań związanych z ukończeniem odnowy elewacji pałacu i koniecznością renowacji wielu elementów w parku, zgłaszają potrzeby doposażenia pokojów mieszkalnych i pracowni terapeutycznych; Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, posiadający dobrze przygotowane miejsca dla mieszkańców, ale potrzebujący pilnych działań remontowych w budynku pawilonu i odnowy pomieszczeń kuchennych w budynku pałacowym; Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, który sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc mieszkalnych (obecnie trwają prace nad ukończeniem kolejnych miejsc) i funkcjonujące w ramach DPS w Zimnowodzie Mieszkanie Grupowe pod Ochroną w Bruczkowie, wymagające wsparcia w utrzymaniu na odpowiednim poziomie pokoju dziennego pobytu.

Stwierdzono też konieczność zakupu busów do przewozu mieszkańców w DPS w Chwałkowie i w DPS w Chumiętkach.

Należy podkreślić, że dodatkową trudnością jest to, że większość placówek pomocy społecznej powiatu gostyńskiego funkcjonuje w zabytkowych obiektach otoczonych parkami. Ich utrzymanie rodzi dodatkowe duże koszty, a wojewódzki konserwator zabytków, mimo że narzuca wygórowane i kosztochłonne wymogi, nie udziela żadnej pomocy finansowej, pozwalającej na ich realizację, cały ciężar wydatków zrzucając na barki budżetu powiatu gostyńskiego.  

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-05-10 08:51:55

Inne artykuły