Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Krzyż za dziuałalność społeczną

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Mirosława Sobkowiaka za działalność społeczną dla potrzebujących i wymagających wsparcia. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się 17.12.2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dekoracji w imieniu Prezydenta  RP dokonał Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.

Mirosław Sobkowiak jest członkiem i aktywnym działaczem społecznym siedmiu stowarzyszeń, w tym czterech ogólnopolskich, a dodatkowo współpracuje jako wolontariusz z kilkunastoma kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Inicjuje i prowadzi wiele działań i akcji, których celem jest niesienie pomocy innym, szczególnie dzieciom, osobom z niepełnosprawnością, ofiarom przemocy, osobom starszym, osobom dotkniętym ubóstwem czy poszkodowanym przez los. M. Sobkowiak jest też aktywnym pracownikiem pomocy społecznej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

/opracowanie: Stowarzyszenie „Dziecko”/

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2013-12-21 14:24:50

Inne artykuły