Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

krzyżanki na rodzinnym szlaku

Stowarzyszenie „Krzyżanki” zorganizowało rodzinny rajd rowerowy „Śladami Krzyży”, w którym m.in. wzięło udział blisko dwustu rowerzystów, w tym ze Stowarzyszenia „Na szlaku” z Krobi.

Celem kolejnej edycji tego rajdu była promocja gminy Pępowo i powiatu gostyńskiego poprzez poznawanie walorów przyrodniczych oraz szerzenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Rajd promował też trasę rowerową i aktywny wypoczynek.

Niedzielny rajd rozpoczął się o godz. 12.00 przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach. Przed wyruszeniem uczestnicy otrzymali informację o trasie rajdu. Na czele rajdu jechała  Mirosława Bigaj - historyk regionalny, która wzbogacała wiedzę uczestników o historii  miejsc i krzyży przy trasie rowerowej, składającej się na dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Uczestnicy przejechali ponad 40 km. Na trasie pomocy serwisowej udzielał Roman Krajka. A nad bezpieczeństwem jadących czuwali zabezpieczający rajd strażacy z OSP w Pępowie i OSP w Babkowicach.

Rajd rowerowy „Śladami Krzyży” zakończył się przy świetlicy w Krzyżankach wspólnym piknikiem i zabawą z wieloma atrakcjami.

Rajd uzyskał dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego. Organizację rajdu wsparli oprócz wyżej wymienionych: Parafia Św. Jadwigi w Pępowie, Piekarnia-Ciastkarnia  Grzegorza Jesiaka z Krobi, Marian Kaczmarek  Zakład Mięsny w Pępowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu - Oddział   W Pępowie, Zakład Instalacyjny  Roman Krajka, Gościniec Pępowo Pawła Maciejewskiego, Fotorar Radosława  Ratajczaka, Katarzyna Waleńska, Tomasz Bujak i PCPR w Gostyniu.

Alina Patalas – prezes Stowarzyszenia Krzyżanki – dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój czas  i zaangażowali się  w organizację rajdu rowerowego.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2014-08-04 10:40:32

Inne artykuły