Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Kurs samoobrony dla opiekunów i wolontariuszy

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie i wolontariusze wspierający osoby niepełnosprawne uczestniczyli w bezpłatnym kursie samoobrony, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Grabonogu i Radą Sołecką w Chwałkowie.

Cykliczne zajęcia samoobrony były pierwszym krokiem w nauce zachowań umożliwiających odparcie ataku silniejszego napastnika. Uczestnicy przyswoili sobie wiedzę na temat, jak unikać zagrożenia, jak zachować się w sytuacjach podwyższonego ryzyka, nie dopuścić do siebie paniki itp. Poznali i stosowali proste techniki obrony, oparte na blokach i dźwigniach oraz uwalnianiu się z chwytów np. za włosy, szyję, ubranie czy z duszenia.

Jak podkreślają koordynatorki projektu Dominika Karlińska i Beata Kasperczak - Szkolenie to dało uczestnikom poczucie więzi i oparcia, a oprócz tego pozwoliło poznać i przyswoić nowe, sprawdzone przez innych, wartościowe sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jesteśmy też przekonane, że wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń pomoże w przyszłości spojrzeć na codzienne doświadczenia z innej strony, a informacje dotycząca tego, że ktoś ma podobne problemy, pozwolą zmniejszyć poczucie osamotnienia czy bezradności i stworzą możliwość kontaktów o charakterze wspierającym.

Kurs poprowadził licencjonowany instruktor samoobrony i instruktor karate Mirosław Sobkowiak (4. DAN), jednocześnie specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie było częścią projektu „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych  „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.” 

Źródło: St. DZIECKO
Data dodania: 2016-12-01 08:04:17

Inne artykuły