Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Letnia Olimpiada Specjalna w Chwałkowie

Lato kalendarzowe już w pełni, upał daje się wszystkim we znaki. Ale nie przeszkodziło to przeprowadzeniu letnich igrzysk w powiecie gostyńskim. Na boisku sportowym w Chwałkowie odbyła się Olimpiada Specjalna „Lato na sportowo”, będąca częścią programu „Aktywni przez cały rok”. Zorganizowały ją w minioną środę Fundacja „Sąsiedzi sąsiadom” oraz Sekcja Olimpiad Specjalnych działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Rogowie przy wsparciu wolontariuszy z sekcji partnerskiej Olimpiad Specjalnych ZSOiZ w Krobi. Olimpiadę dofinansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON oraz Powiat Gostyński.

Otwarcie Olimpiady przebiegało zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Było wprowadzenie zawodników, wniesienie flagi Olimpiad Specjalnych, zapalenie znicza olimpijskiego, złożenie przysięgi w imieniu wszystkich sportowców i odegranie hymnu olimpijskiego.

W zmaganiach sportowych wzięło udział ponad 70 zawodników z całego powiatu, reprezentujących Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Zespół Szkół w Brzeziu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Dom Pomocy Społecznej w Rogowie. Wystartowali oni w ośmiu konkurencjach: w marszobiegu, biegu sprinterskim, rzucie piłką lekarską, skoku w dal, slalomie rowerowym, rzucie piłeczką tenisową z wózka, piłce nożnej i hokeju na trawie.

Każda dyscyplina była podzielona na grupy uwzględniające możliwości osób niepełnosprawnych. Zawody były bardzo zacięte i pełne emocji. Sędziami byli nauczyciele wychowania fizycznego z ZSOiZ w Krobi, czuwali oni również nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem konkurencji. Zmaganiom niepełnosprawnych zawodników przyglądali się przybyli goście: Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński, Sebastian Czwojda – Burmistrz Krobi, Kazimiera Puślednik - radna Powiatu Gostyńskiego, Kazimierz Musielak – członek zarządu Powiatu Gostyńskiego, Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR w Gostyniu, Mieczysław Gąsiorek – prezes Fundacji „Sąsiedzi sąsiadom”, Grzegorz Czułno – Dyrektor DPS w Rogowie, Ryszard Janaszak – Dyrektor DPS w Chwałkowie, Grażyna Wira – Dyrektor DPS w Zimnowodzie, Ewa Chwistek – Kierownik WTZ w Piaskach, uczniowie i nauczyciele ZSOiZ w Krobi, którzy licznie przybyli na zawody w ramach wycieczki rowerowej oraz rodziny i opiekunowie zawodników.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami organizatorzy przygotowali  dla wszystkich gości, zawodników i ich opiekunów poczęstunek. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez organizatorów był dmuchany tor „wybuchowy”, dmuchany zamek oraz trampolina, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem zgromadzonych.

Po zakończeniu zmagań sportowych uroczystej dekoracji zwycięzców dokonali zaproszeni goście. Każdej z ceremonii dekoracji towarzyszyły fanfary i gromkie brawa.

Nagrodę fair play, ufundowaną przez dyrektora PCPR w Gostyniu, otrzymała Anna Wujek za wspaniałe sportowe zachowanie. Wicestarosta Janusz Sikora podziękował organizatorom za pracę przy przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju, a opiekunom i rodzicom za  przygotowanie zawodników oraz za towarzyszenie im i gorące dopingowanie w czasie zmagań sportowych. W imieniu organizatorów pożegnał wszystkich Grzegorz Czułno. Przed odjazdem wszyscy zawodnicy zostali obdarowani smacznymi upominkami.

 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:

 

HOKEJ NA TRAWIE

Gr. 1:  1. Irena Rakiewicz – DPS Rogowo; 2. Joanna Żelichowska – ŚDS Gostyń; 3. Joanna Dudziak – DPS Rogowo

Gr. 2:  1. Krystyna Gmerek – Nie Sami Gostyń; 2. Małgorzata Kaczmarek – ZS Brzezie; 3. Zdzisława Chuda - DPS Rogowo

Gr. 3:  1. Teresa Czapulak – DPS Chumiętki; 2. Jolanta Gaszka – DPS Chwałkowo; 3. Katarzyna Andryszak – DPS Chwałkowo

Gr. 4:  1. Krzysztof Ratajczak – DPS Zimnowoda; 2. Damian Sporny – ŚDS Chwałkowo; 3. Mateusz Ratajczak – ZS Brzezie

Gr. 5: 1. Szymon Polaszek – TON Pogorzela, 2. Stefan Ratajczak – DPS Chumiętki

MARSZOBIEG

Gr. 1:  1. Anna Pawlicka – KASIA Gostyń; 2. Bożena Michałowicz – DPS Rogowo; 3. Izabela Dopierała – TON Pogorzela

Gr. 2:  1. Justyna Biernat – DPS Chwałkowo; 2. Kamila Marszałek – TON Pogorzela; 3. Michał Sejler – KASIA Gostyń;

Gr. 3:  1. Izabela Dopierała – TON Pogorzela; 2. Michał Dopierała – Ton Pogorzela

RZUT PIŁKĄ Z WÓZKA

Gr. 1:  1. Michał Sejler – KASIA Gostyń; 2. Małgorzata Kaczmarek – ZSS Brzezie; 3. Kamila Marszałek – TON Pogorzela

Gr. 2:  1. Bogumiła Kowalska – DPS Chumiętki; 2. Bożena Michałowicz – DPS Rogowo; 3. Justyna Biernat – DPS Chwałkowo

SKOK W DAL

Gr. 1:  1. Marek Radoła – WTZ Piaski; 2. Patryk Karolewicz – ŚDS Gostyń; 3. Zbigniew Rutkowski – DPS Zimnowoda

Gr. 2:  1. Marzena Lucerek – DPS Rogowo; 2. Joanna Żelichowska – ŚDS Gostyń; 3. Krystyna Gmerek – Nie Sami Gostyń

BIEG SPRINTERSKI

Gr. 1:  1. Patryk Karolewicz – ŚDS Gostyń; 2. Łukasz Pawlewski – ŚDS Chwałkowo; 3. Radosław Bąk – DPS Zimnowoda

Gr. 2:  1. Anna Wujek – ZS Brzezie; 2. Agata Żalik – ZS Brzezie; 3. Janina Dudziak – DPS Rogowo

Gr. 3:  1. Katarzyna Kędzia – ŚDS Chwałkowo; 2. Malwina Stróżyk – ŚDS Chwałkowo; 3. Katarzyna Andryszak – DPS Chwałkowo

Gr. 4:  1. Maria Walachowska – DPS Chwałkowo; 2. Magdalena Kamieniarczyk – ŚDS Gostyń; 3. Hanna Lewandowicz – TON Pogorzela

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ

Gr. 1:  1. Ireneusz Mikołajewicz – DPS Zimnowoda; 2. Robert Oleszak – DPS Zimnowoda; 3. Krzysztof Smolarek – DPS Zimnowoda

Gr. 2:  1. Natalia Bulińska – DPS Chwałkowo; 2. Ewa Jakubiak – WTZ Piaski; 3. Milena Mikołajczak – WTZ Piaski

Gr. 3:  1. Anna Wujek – ZS Brzezie; 2. Justyna Janowicz – ŚDS Gostyń; 3. Barbara Wolna – ŚDS Gostyń

SLALOM ROWEROWY

Gr. 1:  1. Robert Oleszak – DPS Zimnowoda; 2. Marzena Lucerek – DPS Rogowo; 3. Wioletta Bogdańska – DPS Rogowo

Gr.2:   1. Maria Walachowska – DPS Chwałkowo; 2.Katarzyna Kędzia – ŚDS Chwałkowo; 3. Barbara Gruszka – ŚDS Chwałkowo

Gr. 3:  1. Andrzej Łagódka – DPS Chumiętki; 2.Krzysztof Ratajczak – DPS Zimnowoda; 3.

Krzysztof Smolarek – DPS Zimnowoda

Gr. 4:  1. Radosław Wejner – WTZ Piaski; 2. Damian Matuszak – ZS Brzezie; 3. Marek Radoła - WTZ Piaski

PIŁKA NOŻNA

Gr. 1:  1. Natalia Bulińska – DPS Chwałkowo; 2. Wioletta Bogdańska – DPS Rogowo; 3. Anna Matuszak – TON Pogorzela

Gr. 2:  1.Ewa Jakubiak – WTZ Piaski; 2. Irena Rakiewicz  - DPS Rogowo; 3. Malwina Stróżyk – ŚDS Chwałkowo

Gr. 3:  1. Damian Sporny – ŚDS Chwałkowo; 2. Łukasz Pawlewski – ŚDS Chwałkowo; 3. Ireneusz Mikołajewicz – DPS Zimnowoda

Gr. 4:  1. Radosław Bąk– DPS Zimnowoda; 2. Andrzej Łagódka – DPS Chumiętki; 3. Stefan Ratajczak – DPS Chumiętki

Gr. 5:  1. Tomasz Wieczny – Nie Sami Gostyń; 2. Albert Gruchociak – KASIA Gostyń; 3. Rafał Mietliński – ŚDS Gostyń

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-07-11 21:39:04

Inne artykuły