Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Mamy w tym swój udział

Powiatowy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gostyniu informuje, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uruchomiła swój najnowszy program  medyczny - Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci.

                Fundacja zakupiła i przekazała klinikom specjalistyczny sprzęt, przede wszystkim tzw. ramy Taylora (TSF) wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, co znacząco zwiększyło możliwości polskiej medycyny w leczeniu wad ubytkowych kończyn u dzieci z wykorzystaniem najnowocześniejszej światowej metody. Fundacja przekazała również w celu realizacji Programu dodatkowe urządzenia takie jak aparaty do znieczulenia, stół operacyjny, aparaty RTG z ramieniem C, oraz aparat USG.  

Daje to szansę na skuteczne leczenie w Polsce wszystkich dzieci cierpiących na schorzenia tego rodzaju.  Do tej pory rodzice dzieci z wadami ubytkowymi kończyn często szukali pomocy w zagranicznych ośrodkach ortopedycznych, podejmując drogie i uciążliwe leczenie, w wielu przypadkach finansowane ze zbiórek środków od społeczeństwa lub ze środków publicznych. Prof. Jarosław Czubak, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, podsumował publiczne wydatki na finansowanie zagranicznego leczenia u dzieci poniesione do końca 2016 roku. Koszty te wyniosły 42,5 mln PLN. Taka suma środków finansowych umożliwia działalność większości klinik ortopedii dziecięcej w Polsce.  

Celem programu zainicjowanego przez WOŚP jest zapewnienie powszechnej możliwości skutecznego leczenia wad ubytkowych kończyn u dzieci w większości lub wszystkich występujących w Polsce przypadków.  Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci został zainicjowany w 2017 jako program medyczny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do udziału w programie zgłosiło się wiele klinik. Fundacja WOŚP przeanalizowała wiedzę i doświadczenie zebrane w poprzednich latach przez polskie kliniki ortopedii w zakresie skutecznego leczenia deformacji ubytkowych u dzieci. Na tej bazie do realizacji Programu wybrano dwie kliniki:  

1)      Klinikę Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

2)      Klinikę Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Podyplomowego Kształcenia w Otwocku. 

Zjawisko występowania wad ubytkowych kończyn nie jest częste. Ale wymagają one najczęściej wieloetapowego (4-5x w czasie okresu wzrostu)  leczenia w różnym wieku, stąd do czasu osiągnięcia dojrzałości łączna liczba dzieci podlegających leczeniu ortopedycznemu wynosi 225 pacjentów. To jest również 225 rodzin, które borykają się z trudnościami dnia codziennego: bariery, dojazd do szkół, zakup odpowiedniego skomplikowanego zaopatrzenia ortopedycznego. Nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, że lepiej takie leczenie odbywać blisko domu rodzinnego.  

Dotąd, poza zdobywaniem wiedzy i doświadczenia chirurgicznego, największym problemem było pozyskiwanie odpowiednich aparatów dystrakcyjnych, które powinny być stosowane w leczeniu tych skomplikowanych deformacji. 

Fundacja nie wyklucza w przyszłości rozwinięcia Programu na kolejne kliniki ortopedii dziecięcej w Polsce.   

 

Powiatowy Sztab WOŚP w Gostyniu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole Szkół Zawodowych, wspierany przez Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” i Stowarzyszenie „Dziecko”, przypomina: W czasie tegorocznego XXV Finału WOŚP mieszkańcy Powiatu Gostyńskiego, koordynowani przez cztery sztaby (prócz gostyńskiego akcję zorganizowały i przeprowadziły sztaby w Piaskach, Krobi i w Poniecu), zagrali we wszystkich gminach Powiatu i ofiarowali na ratowanie życia dzieciaków i godną opiekę dla seniorów 234 305,52 zł!

Szef gostyńskiego sztabu WOŚP podsumowuje: - Mamy swój znaczący udział w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli ogólnonarodowe święto bezinteresownej życzliwości i wspólnoty dobrych ludzi. Jest to też największa na świecie akcja charytatywna. Najważniejsze w niej jest bycie razem i robienie dobra, i dzięki temu łącznie w powiecie gostyńskim ofiarowaliśmy w czasie dotychczasowych 25 lat wielkoorkiestrowego grania 2 miliony 7 tysięcy 662 zł i 56 groszy na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia dzieci oraz ułatwiających godną opiekę medyczną seniorów! 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-07-22 11:11:05

Inne artykuły