Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Mamy wolontariusza roku 2011!

Wolontariuszem Roku 2011 Powiatu Gostyńskiego została Apolonia Dykcik. Na co dzień pani Apolonia pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet  III Wieku w Krobi, jest koordynatorką znanego w całym kraju projektu „Babcine pogotowie”, realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenia "Dziecko". Jednocześnie podejmuje wiele innych działań, które posiadają charakter wolontarystyczny.  Uzyskała ten prestiżowy  tytuł w piątej edycji konkursu Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w  Gostyniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Nową Telewizję Gostyń.
                Kapituła konkursowa przyznała też czternaście wyróżnień wolontariuszom, którzy w istotny sposób wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. Osoby te angażują się w aktywizację i integrację mieszkańców na gruncie pomocy społecznej, dbają o rozwój sportu, turystyki, rekreacji, wspierają działania wspólnot lokalnych, kultywują tradycję regionu, a są nimi (w kolejności alfabetycznej):
1. Kacper Andrzejewski – najmłodszy wśród nominowanych, uczeń III klasy Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, mimo młodego wieku cechuje go dojrzałość i wrażliwość społeczna, autentyczne poświęcenie na rzecz dzieci - wychowanków Świetlicy Środowiskowej „Promyki Dobra” w Gostyniu.
2. Monika Bzdęga – mieszkanka Rogowa, administratorka internetowych kronik wsi, organizatorka wielu przedsięwzięć i konkursów, liderka projektów, w tym w ramach programu Działaj Lokalnie.
3. Weronika Dudziak – pomagała przy organizacji Olimpiad Specjalnych dla domów pomocy społecznej, aktywna w samorządzie uczniowskim, działaczka wielu akcji charytatywnych, prowadzi zajęcia z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku.
4. Jolanta Gardyś – bibliotekarz i pedagog, prezes Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej, członkini zarządu i aktywna działaczka Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu oraz Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, autorka i pomysłodawczyni wielu projektów skierowanych głównie do ludzi w wieku emerytalnym, czy osób niepełnosprawnych.
5. Dorota Glinkowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Siemowie, pomysłodawczyni i współorganizatorka wielu przedsięwzięć społecznych, jak „Siemowskie Kapuśniki”, „Jasełka Noworoczne”, z zaangażowaniem i skutecznością wzmacnia integrację i aktywizację lokalnego środowiska.
6. Piotr Gogulski – na co dzień nauczyciel w szkole podstawowej w Borku Wlkp., opiekun dzieci i młodzieży, inicjator i organizator wielu imprez oraz wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, wycieczek, spotkań szkoleniowych i integracyjnych, mocno i skutecznie zaangażowany w projekt Działaj Lokalnie „ Zbudujmy boisko, bo Euro już blisko”.
7. Rafał Grocki – uczeń IV klasy technikum, angażował siebie i innych do pracy jako wolontariusze w schronisku dla zwierząt, podjął współpracę z Gostyńskim Uniwersytetem III Wieku, uczestnik XVII sesji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, prowadzi stronę internetową parafii starogostyńskiej, uczestnik debat i popularyzator wolontariatu wśród młodzieży.
8. Paulina Łagódka – uczennica I klasy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, już od pierwszych lat gimnazjalnych zaangażowana na rzecz potrzebujących, zwłaszcza zwierząt, a miłych i opuszczonych czworonogów w szczególności. Charakteryzują ją pełne zaangażowanie, oddanie i otwartość na potrzeby zwierząt. Laureatka tytułu Wolontariusz roku 2010 przyznanego przez Stowarzyszenie Noe. Inicjatorka poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów w Internecie – tą drogą nowych właścicieli znalazło 22 psów w 2011 r.
9. Tomasz Marszałek – na co dzień pracownik Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., koordynator akcji „Cała Polska Biega”, inicjator i organizator wielu wydarzeń sportowych, z zaangażowaniem podejmuje współpracę ze strażakami, sołectwem Wycisłowo, samorządem gminnym, otwarty na potrzeby dzieci i młodzieży.
10. Jadwiga Misiaczyk – wieloletnia członkini Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, obecnie jako wiceprezes struktur powiatowych i koordynator w Banku Żywności Stacji Socjalnej, członkini Polskiego Czerwonego Krzyża, otwarta na współpracę z innymi środowiskami jak Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów i Więźniów Politycznych, czy organizacje pozarządowe. Organizuje paczki żywnościowe dla potrzebujących, bezdomnych czy dzieci przebywających w noclegowni.
11. Kazimiera Patalas – wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżankach, dziś sołtys tej wsi. Organizatorka wielu przedsięwzięć służących integracji środowiska, a także poprawie warunków życia. To ona odpowiada za cieszące się dużym uznaniem konkursy kulinarne, pokazy, kursy dokształcające, festyny charytatywne, wydarzenia świąteczne i okolicznościowe. Przyczyniła się do powstania boiska, placu zabaw i ożywienia aktywności mieszkańców wsi.
12. Małgorzata Pawlak – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, uczestniczka akcji Podziel się posiłkiem, brała udział w zbiórkach żywności na rzecz potrzebujących, wolontariuszka WOŚP. Brała udział w projekcie Starszy brat, starsza siostra, jest także zaangażowana w powstawania lokalnej gazetki. Wolontariuszka w przytulisku dla zwierząt znajdującym się w Krobi.
13. Marcelina Radoła – uczennica ZSOiZ w Krobi, udzielała się na rzecz potrzebujących w DPS w Chwałkowie oraz Rogowie, współorganizowała festyn dla chorych, spędziła ubiegłoroczną wigilię wraz z niepełnosprawnymi z DPS. Uczestniczka wielu akcji, jak „Podziel się posiłkiem”, „Podaruj pluszaka”, „Aktywni przez cały rok”. Widoczna w szkole, pomocna szkolnym koleżankom i kolegom.
14. Ronald Ruta – inicjował i organizował działania wokół projektu „Starszy brat, starsza siostra”. Jest to najmłodszy koordynator projektu w ramach programu Działaj Lokalnie z terenu powiatu gostyńskiego. Z grupą przyjaciół pomaga niepełnosprawnemu - Panu Kazimierzowi, który na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Spacery i otwarcie na otoczenie dla pana Kazimierza stały się odtąd możliwe, to jest konkretny wymiar pomocy drugiemu. Ronald to także uczestnik kampanii społecznych i przedsięwzięć służących wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.Zwyciężczyni konkursu pani Apolonia, jak również pozostali laureaci otrzymali z rąk gospodarza uroczystości – Starosty Gostyńskiego – okolicznościowe dyplomy i upominki. Starosta w swoim wystąpieniu podziękował wolontariuszom za działania w różnych obszarach wspierające samorząd powiatowy i gminne, ale też za działania aktywizujące środowiska lokalne i za bardzo ważny wolontariat sąsiedzki na rzecz drugiego człowieka. Podkreślił również istotną Samorządu Powiatowego w promocji postaw woluntarystycznych, stąd niedawna inicjatywa związana z powołaniem, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Dziecko", Powiatowego Centrum Wolontariatu, skupiającego już ponad stu wolontariuszy ze wszystkich gmin naszego powiatu.
Kapituła konkursowa, w skład której weszli: Andrzej Czabajski – Wolontariusz 2008 roku, Grzegorz Marszałek – Wolontariusz 2009 roku, Andrzej Konieczny – Wolontariusz 2010 roku oraz przedstawiciele organizatorów:   Agnieszka Wujek (Nowa Telewizja Gostyń), Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu), Michał Listwoń i Ewa Misiaczyk (Starostwo Powiatowe w Gostyniu), zdecydowała   o wyborze, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: innowacyjność i charakter wolontarystyczny podejmowanych działań, obszar działania Wolontariusza, a także działania na rzecz wielu grup społecznych w mijającym 2011 roku.

Podczas uroczystości został również rozstrzygnięty konkurs „Opowiedz…” 2011 kierowany do grantobiorców programu ”Działaj Lokalnie”, realizowanego na terenie powiatu gostyńskiego przez Stowarzyszenie "Dziecko". Konkurs ma na celu promocję działań podejmowanych przez uczestniczących w programie. Spośród złożonych prac Jury wybrało trzy, które zostały nagrodzone czekiem od Stowarzyszenia "Dziecko" wartości 400 zł, każdy ze wskazaniem na zakup sprzętu lub wyposażenia, które w przyszłości usprawni pracę organizacji. Gościem specjalnym uroczystości była Anna Rudawska z Urzędu miasta Poznania, która opowiedziała zebranym o „Miejskim wolontariacie EURO 2012”. Uroczystość zakończyła Agnieszka Wujek, która przybliżyła ideę projektu pn. „Obywatelki.pl” oraz zaprosiła do obejrzenia wystawy „Szlakiem Obywatelek”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji, zarówno programu „Działaj Lokalnie” oraz w konkursie Wolontariusz Roku.

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2011-12-18 14:27:50

Inne artykuły