Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Matki niepełnosprawnych boją się

Matki niepełnosprawnych boją się o to, co stanie się z ich dziećmi, gdy ich zabraknie.
O trudnym życiu z takim problemem opowiada materiał w najnowszym numerze „Integracji”, udostępnianym nieodpłatnie przez PCPR w Gostyniu. W dwumiesięczniku można znaleźć też m.in. ważne artykuły o potrzebie działań i imprez integrujących niepełnosprawnych ze zdrowymi,
o barierach komunikacyjnych w transporcie publicznym, o ortezach ratujących nasze stawy,
o barierach architektonicznych w polskich zabytkach, o prawach dziecka niepełnosprawnego w szkole oraz o karierach filmowych osób z niepełnosprawnością. Można tez znaleźć sporo informacji
o nowościach w sprzęcie rehabilitacyjnym, są praktyczne porady dotyczące obsługi komputera i Internetu. Poruszane są też zagadnienia z zakresu prawa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki przystąpieniu PCPR w Gostyniu do programu „Paczka integracji”.  Obecnie dostępny jest nr 1 z 2011 r. oraz niektóre numery z roku poprzedniego.

Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7), w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Dziecko” (Gostyń, ul. Parkowa 1, czynnym we wtorki od godz. 16 do 18). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego. Zachęcamy do skorzystania.

 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-03-26 22:18:17

Inne artykuły