Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Gostyniu zorganizował spotkanie ponad 300 osób. Okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Dnia Kobiet i pierwszego Dnia Wiosny.

Spośród wielu zaproszonych gości przybyło pięciu: Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska i gospodarz obiektu, w którym odbywało się to niecodzienne spotkanie, dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury Sabina Hoska - Kaczmarek.

Prowadzący spotkanie przewodniczący Zarządu PZERiI Andrzej Starosta przypomniał, że PZERiI Oddział Rejonowy w Gostyniu to najliczniejsza organizacja pozarządowa na terenie Powiatu Gostyńskiego. Stowarzyszenie to zrzesza 1527 członków, w tym 1078 kobiet. W ubiegłym roku w imprezach zorganizowanych przez tę organizację wzięło udział blisko 11 tysięcy osób.

Z kolei zaproszeni goście, oprócz serdecznych i ciepłych życzeń z okazji Dnia Kobiet i Dnia Inwalidy, przedstawili działania samorządów powiatowego i gminnego na rzecz środowiska seniorów i całej społeczności lokalnej. Mówili m.in. o utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gostyniu, o uruchomieniu „wieczorynki”, czyli nocnych i weekendowych dyżurów lekarskich w gostyńskim szpitalu, o planowanych najbliższych inwestycjach komunikacyjnych na terenie Gostynia, które usprawnią ruch na zatłoczonych ulicach, o usługach pomocowych dla osób starszych
i niepełnosprawnych. I, co szczególnie istotne, podkreślali dobrą współpracę między oboma samorządami. Pochwalono też seniorów za dużą aktywność w organizacjach pozarządowych i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gostyniu.

Po tej roboczo-informacyjnej części spotkania nastąpiła część artystyczna. Na scenie GOK „Hutnik” wystąpiły piaskowskie zespoły: chór „Tęcza” i zespół ludowy „Malińczoki”, były też recytacje poezji gostyńskiego poety Tadeusza Wujka. Na koniec organizatorzy przygotowali dla wszystkich pań słodką niespodziankę.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-03-19 23:30:00

Inne artykuły