Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Międzynarodowy pracowity weekend

Grupa Holendrów przyjechała w miniony weekend (3-6 kwietnia) do Bodzewa. To przedstawiciele parafii St. Johannesga we Fryzji na czele z panią pastor. Od paru lat parafianie z St. Johannesga wspierają działalność Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu oraz podopiecznych PCPR w Gostyniu, czym zasłużyli już sobie na miano przyjaciół.

                Tym razem przyjechali, by wyremontować i odświeżyć plac zabaw w parku w Bodzewie oraz kuchnię w tej placówce.

W czasie swojego pobytu, mimo wytężonej pracy, znaleźli też czas na zabawy z wychowankami, odwiedzenie parafii i proboszcza w Strzelcach Wielkich, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Domu Dziecka w Gostyniu i Zespołu Szkół w Bodzewie. Odbyli też wspólne spotkanie z przedstawicielem Zarządu Powiatu Gostyńskiego Januszem Sikorą, kadrą kierowniczą Domów Dziecka w Bodzewie i Gostyniu przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyniu.

Przyjaciołom z Fryzji należą się wyrazy uznania za pamięć, chęć pomocy i bezinteresowne zaangażowanie w niesienie pomocy i wsparcia polskim dzieciom oraz tym, którzy na co dzień z nimi pracują. Domowi Dziecka w Bodzewie należą się podziękowania za przyjęcie gości i doskonałe  wywiązanie się z roli gospodarza. 

Źródło: opracowanie własne
Data dodania: 2015-04-13 23:10:22

Inne artykuły