Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Mikołaje przyjechały … z Holandii

Mikołaje przyjechały ... z Holandii

 W ubiegłym tygodniu odwiedzili powiat gostyński przedstawiciele holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo. Wizyta miała charakter roboczy, a jej efektem było wypracowanie planu współpracy polsko-holenderskiej na rok 2010. Do tej pory organizacja zajmowała się głównie pomocą rzeczową dla wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie. W maju 2009 r. jej przedstawiciele przyjechali wraz z młodzieżą z Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht. Wspólnie pracowano na rzecz Domu Dziecka w Bodzewie: dokonano nasadzeń drzewek oraz wykonano klomby w parku przy domu dziecka, a także wymalowano kilka pokoi wychowanków. Także wspólnie z kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przygotowano majówkę dla podopiecznych ŚDS.

Goście: szefujący pomocy dla Bodzewa Martin de Bruijn oraz przybyli z nim Jan Vlot dyrektor Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht i Allise Bolke koordynatorka nauczania historii i geografii z tej szkoły oraz Sjoert Storbech i Mark Scheuendach w czasie spotkań z szefami Domu Dziecka w Bodzewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowali plan kolejnych działań młodzieży holenderskiej dla wychowanków bodzewskiej placówki. W czasie majowego pobytu wykonają oni umeblowanie dla 3 pokoi, oranżerię parkową, boisko wielofunkcyjne przy Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli oraz zaadoptują strych tej świetlicy na salę widowiskową. Dodatkowo młodzież holenderska, wychowankowie Domu Dziecka w Bodzewie oraz uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu przygotują i wystawią wspólny spektakl muzyczny. Będzie też czas na nawiązywanie kontaktów rówieśniczych i poznawanie polskiej kultury.

W czasie swego kilkudniowego pobytu Holendrzy odwiedzili też gostyńską szkołę muzyczną. Zapoznali się też poziomem usług medycznych oferowanych przez gostyński szpital, po którym oprowadził gości Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora.

Na specjalne życzenie gości Karolina Dolata Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie i Mirosław Sobkowiak Dyrektor PCPR w Gostyniu zapoznali ich z zasadami konstruowania budżetu w Polsce oraz z problemami budżetowymi jednostek samorządowych. Holendrzy wizytowali też Stowarzyszenie „Dziecko”, w którym zapoznali się z działalnością tej lokalnej organizacji pozarządowej. Podsumowując tę część wizyty podkreślali, że nie zazdroszczą polskim placówkom samorządowym ani organizacjom pozarządowym ciągłego borykania się z problemami natury budżetowej. W Holandii taka sytuacja nie ma miejsca. Budżet na kolejny rok instytucje i organizacje poznają już w połowie poprzedniego roku i otrzymują tyle środków, ile wynika z nałożonych na te organizacje zadań.

Na zakończenie wizyty sympatyczni Holendrzy zamienili się w przemiłych Mikołajów i wręczyli wychowankom Domu Dziecka paczki przygotowane przez społeczność Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht. Było wiele radości i mnóstwo uśmiechów na twarzach dzieci.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2009-12-21 12:00:00

Inne artykuły