Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Młodzi Holendrzy pomogli domowi dziecka

Przez cały tydzień (15-20 maja) Dom Dziecka w Bodzewie rozbrzmiewał różnymi językami. Obok polskiego słychać było holenderski, angielski i niemiecki. Działo się tak za sprawą grupy 36 młodych Holendrów, uczniów Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht. Przyjechali oni wraz z 10 wychowawcami do powiatu gostyńskiego, realizując polsko – holenderski już trzecią edycję projektu szkoły z Dordrecht i Domu Dziecka w Bodzewie, wspieranego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w ramach którego wykonywali prace społeczne, a jednocześnie nawiązywali kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami i poznawali polską kulturę.

Holenderska młodzież w ramach realizacji programu szkolnego przepracowuje corocznie blisko sto godzin prac społecznych, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Uczniowie z Dordrecht, dzięki wspólnemu projektowi, wykonali wiele działań: przygotowali teren pod ogródek warzywny i postawili oranżerię oraz ogrodzenie wokół ogródka, wykonali nasadzenia ponad 100 drzewek i krzewów na klombach i wokół ogrodzenia w parku przy bodzewskim pałacyku, złożyli nowe łóżka zakupione w IKEI wraz z kompletami pościeli oraz stoły i krzesła – łącznie ponad 100 sztuk, zmontowali stół do minihokeja i trampolinę na placu zabaw, przygotowali i wystawili spektakl muzyczny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rogowie. Prace te zostały wykonane wspólnie z wychowankami i kadrą bodzewskiej placówki. Warte podkreślenia jest to, że meble, pościele, urządzenia do gier, drzewa i krzewy do upiększenia parku oraz jedzenie, które było przygotowywane przez jedną z grup gości, Holendrzy pozyskali wcześniej od sponsorów. W tym celu zorganizowali m.in. pływanie sponsorowane, polegające na tym, że za każdego ucznia szkoły z Dordrecht, który wziął udział w pływaniu, sponsorzy wpłacali określoną kwotę. Zebrano w ten sposób 10 000 euro. Każdy z holenderskich uczniów przywiózł ze sobą paczkę dla swojego podopiecznego z Domu Dziecka w Bodzewie

Młodzież holenderska i polska po pracy spędzała czas na wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych. Były też przygotowane przez stronę polską pokazy walk rycerstwa średniowiecznego i miniwarsztaty muzyczne. Wspólnie bawiono się też nad jeziorem oraz przy ognisku.

Uczestników projektu odwiedził Wicestarosta Gostyński. Obejrzał wyniki rezultaty prac. Na spotkaniu kadry projektu Janusz Sikora oraz Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, podziękowali Holendrom, w imieniu władz powiatu za wspieranie bodzewskiej placówki i jej wychowanków. Podziękowania te skierowali na ręce Allise Bolke, kierownika grupy organizującej przyjazd do Bodzewa. Specjalne wyróżnienie otrzymał Martin de Bruijn – pedagog z Dordrecht i wieloletnie przyjaciel bodzewskiej placówki za pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych PCPR w Gostyniu. Wicestarosta wręczył też Holendrom płyty z utworami Fryderyka Chopina.

            Słowa uznania za zorganizowanie pobytu Holendrów i przeprowadzenie wspólnego projektu należą się dyrektorowi Karolinie Dolacie, jej zastępcy Dariuszowi Marcinkowskiemu oraz wychowawcom i pracownikom Domu Dziecka w Bodzewie.  

Źródło: PCPR
Data dodania: 2011-05-19 10:42:02

Inne artykuły