Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Mniejsze pieniądze dla niepełnosprawnych

 

Rada Powiatu Gostyńskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną uchwałę dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni określili zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez powiat gostyński w 2013 r. w ramach środków otrzymanych z PRFON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym 1 070 177 .

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki dalece niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dla porównania w roku ubiegłym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym ze środków PFRON, wydały 1 409 509 zł. Na bezpośrednią pomoc powiat mógł przeznaczyć w tym roku tylko 478 337 zł, tj. aż o 413 312 zł mniej niż w roku ubiegłym, gdyż część środków PFRON Powiat Gostyński musi przeznaczyć na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dodatkowo w tym roku dołoży do prowadzenia tej placówki 59 184 zł z własnych dochodów. 

            By, mimo znacznie zmniejszonych środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej PCPR w Gostyniu wprowadził priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. W przypadku dofinansowań do turnusów wskazano na grupowe wyjazdy projektowe. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w PCPR; zostaną  też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie PCPR: www.gostyn-pcpr.info w zakładce Uchwały i zarządzenia. Na stronie PCPR są również do pobrania druki wniosków o dofinansowanie. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-04-02 21:23:55

Inne artykuły