Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Mobilny Punkt Wsparcia

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu uruchomiły w październiku br. Mobilny Punkt Porad.  Było to jedno z działań w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”. W ramach tego działania opiekunowie i rodzice osób z zaburzeniami psychicznymi oraz same osoby z niepełnosprawnościami korzystały z poradnictwa i wsparcia specjalistów.

                Specjaliści: psycholog – terapeuta, specjalista pracy socjalnej oraz specjalista pomocy psychologicznej – terapeuta środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dyżurowali w każdą sobotę października (6, 13, 20 i 27 października 2018 r.)  od godziny 9.00 do godz. 14.00 w następujących miejscach: w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, w świetlicy sołeckiej w Chwałkowie, w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

                Z porad, terapii i innych form wsparcia skorzystało łącznie 60 osób.

                Mobilny punkt porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnopsrawnościami jest odpowiedzą na potrzeby zgłaszane w środowisku przez rodziców i opiekunów, dotyczące możliwości uzyskania indywidualnych wskazówek w formie poradnictwa przez psychologa, specjalistę pomocy psychologicznej – terapeutę środowiskowego czy pracownika socjalnego.

                Korzystanie z porad specjalistów było całkowicie bezpłatne. Działanie zrealizowano w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który otrzymał dofinansowanie dzięki grantowi konkursowemu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-11-09 09:16:08

Inne artykuły