Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Możemy pomóc głuchoniewidomym!

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce.”, który TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TPG apeluje, aby w te poszukiwania włączyli się także nasi czytelnicy/słuchacze/widzowie:

Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. – tłumaczy Grzegorz Kozłowski, przewodniczący TPG –Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w domach. My im pomagamy wyjść z tej samotności, pokazujemy, na jak wiele ich stać. Żebyśmy mogli to jednak zrobić, musimy wiedzieć, gdzie są takie osoby, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Jak pomóc

Jeśli w Państwa otoczeniu jest osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, to prosimy, by przekazali jej Państwo informację o projekcie TPG. To ważne, żeby miała ona okazję dowiedzieć się, że do końca 2012 r. może otrzymać bezpłatne, kompleksowe wsparcie. Za pomoc w zrekrutowaniu każdego nowego beneficjenta mogą Państwo otrzymać od TPG wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto.

Czym jest projekt

Projekt ma charakter ogólnopolski – osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.:

  • jak pracować i nie stracić renty
  • gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami
  • jak poprawić swój wizerunek

Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie.

Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów (nr infolinii 0 801 011 107) oraz na stronie internetowej projektu www.mojapraca.org.pl.

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:

Makroregion Północno-Zachodni

(obejmuje woj. pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie)

ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk, e-mail: pokl_gdansk@tpg.org.pl

Źródło: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Data dodania: 2011-06-09 18:05:30

Inne artykuły