Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Na pomoc ofiarom przemocy powiat dał 90 tysięcy!

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2011 – 2013 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej
w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach, w wysokości 90 000 zł na każdy rok kalendarzowy.

Ośrodek w Piaskach będzie udzielał schronienia kobietom i dzieciom - ofiarom  oraz udzielał pomocy specjalistycznej w latach 2011-2013.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-02-21 22:54:22

Inne artykuły