Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nagroda Ministra dla PCPR w Gostyniu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wygrało grant
w ogólnopolskim otwartym konkursie ofert w ramach "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012". Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla projektu PCPR w Gostyniu za program "Szkolenia rodzin zastępczych".

Celem nagrodzonego programu pomocy dziecku i rodzinie jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin, w tym zastępczych.

W ramach projektu realizowanych jest wiele działań. Odbędą się trzy całodniowe specjalistyczne warsztaty dla rodziców zastępczych, poświęcone następującym tematom:

1.  Więzi i przywiązanie – relacje rodzina zastępcza i biologiczna, kontakty z rodzicami.

2. Zaburzenia zachowania, diagnoza, przyczyny, konsekwencje, uzależnienia, umiejętność pomagania dziecku.

3. FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy (wynik spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży) - diagnoza i zasady pracy z dzieckiem z FAS.

 

Celem prowadzonych specjalistycznych szkoleń jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności przez rodziny zastępcze i kandydatów na nie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Z jednego cyklu szkoleniowego skorzysta minimum 15 osób. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów: psychologa, terapeutę, pedagoga.

 

Prowadzone było też szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione. Trwa nabór kolejnych kandydatów na rodziców zastępczych - rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione. Zgłaszający się kandydaci na rodziców zastępczych będą szkoleni w oparciu o program: „Szansa w Rodzinie”.

PCPR w Gostyniu zaprasza chętnych, nabór (tel. 65-572-75-28 Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie) prowadzony jest do wyczerpania liczby miejsc.

 

Dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wkładowi Powiatu Gostyńskiego wszystkie działania w projekcie są nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2012-09-08 21:50:12

Inne artykuły