Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Najstarsi mieszkańcy Gostynia przełamali się opłatkiem

Grupa najstarszych mieszkańców Ziemi Gostyńskiej spotkała się na spotkaniu opłatkowo-noworocznym. Zorganizowały je Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Przybyło na nie blisko stu seniorów oraz zaproszeni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Zastępca Burmistrza Gostynia Elżbieta Palka, dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, zastępca kierownika MGOPS w Gostyniu Honorata Grzemska, ks. prałat senior Artur Przybył, Przełożony Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu superior ks. Marek Dudek COr.

                Wszystkich przybyłych powitał przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Gostyniu Andrzej Starosta, podkreślając, że na spotkaniu stawili się Ci z żyjących, którzy z najdłużej tworzyli historię miasta. Po koncercie kolęd i wspólnym odśpiewaniu kilku z nich przez wszystkich uczestników spotkania, Andrzej Starosta podziękował Powiatowi Gostyńskiemu i Gminie Gostyń za wsparcie organizacji tego ważnego dla środowiska seniorów spotkania. Podkreślił, że dzięki temu każdy uczestnik spotkania otrzyma od gwiazdora paczkę – małą, jednak bogatą i, co najważniejsze, podarowaną z sercem.

Wiceburmistrz Elżbieta Palka podziękowała za aktywność środowiska seniorskiego i życzyła wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i pomyślności w Nowym Roku. Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, podkreślając, że młode pokolenie gostyniaków wiele zawdzięcza osobom starszym, zaznaczył: - Mimo szczególnie ważnego dnia w pracy, bo dziś uchwalany jest budżet powiatu na rok następny, nie mogło mnie tu dziś zabraknąć.  Ta moja obecność jest dowodem przede wszystkim szacunku, jakim przedstawiciele samorządu darzą przedstawicieli najstarszego pokolenia. Jesteście ludźmi, którzy dla miasta i powiatu zrobili bardzo wiele. Życzył też uczestnikom spotkania, by radości i życzliwości towarzyszącej Świętom Bożego Narodzenia nie zabrakło w ich rodzinach i przekazał upominki dla gostyńskiego PZERiI. 

Później było jeszcze tradycyjne łamanie się opłatkiem, wzajemne składanie życzeń, wspólny posiłek i długie rozmowy pełne wspomnień… 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-12-26 21:14:53

Inne artykuły