Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nie ma specjalnych praw dziecka, są tylko prawa człowieka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Gostyniu z młodzieżą, pedagogami, dyrektorami placówek oświatowych oraz pracownikami pomocy społecznej. W spotkaniu, zorganizowanym przez Senator RP Małgorzatę Adamczak oraz Starostów Gostyńskich Andrzeja Pospieszyńskiego i Janusza Sikorę, uczestniczyli też burmistrzowie Krobi, Pogorzeli, Ponieca i Gostynia oraz zastępczyni burmistrza Borku Wlkp.

Marek Michalak przedstawił zadania swojego urzędu. Podkreślił, że prawa dziecka nie są niczym innym jak prawami człowieka, tylko dotyczą specyficznej grupy, która jest za słaba, by sama się bronić. Zwrócił też uwagę, że przestrzeganie praw dziecka wymaga też szacunku dla dorosłych: - Jeśli chcemy przestrzegania swoich praw, musimy szanować prawa innych. – Wskazał też na najpilniejsze problemy, którymi się obecnie zajmuje: problem nieistniejącej profilaktyki medycznej w szkołach, problem przemocy wobec dzieci i brak przygotowania rodziców do wychowywania dzieci bez używania argumentu siły.

Młodzież, uczestnicząca w spotkaniu, pytała Rzecznika Praw Dziecka o to, gdzie zgłaszać przemoc wobec dzieci; o to, co jest dyskryminacją; o sytuację dzieci w trakcie rozwodu; o prawa ojców po rozwodzie do opieki nad dziećmi i do spotkań z nimi; o adopcję; o przyczyny umieszczania dzieci w domach dziecka; o to, jak rzecznik może pomagać w poszczególnych sytuacjach, czy też o to, co skłoniło Marka Michalaka do zostania Rzecznikiem Praw Dziecka.

Senator Małgorzata Adamczak, podsumowując spotkanie, podkreśliła, że choć państwo ma obowiązek zadbania o przestrzeganie prawa dzieci, to przede wszystkim obowiązek ten spoczywa na rodzicach i w tym trzeba ich wspierać.

 

Po spotkaniu na sali kinowej starostowie, burmistrzowie i przedstawiciele Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego i PCPR w Gostyniu już w mniejszym gronie dyskutowali z Rzecznikiem Praw Dziecka i Panią Senator o uchwalanej obecnie ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Przedstawiciele samorządu zwracali uwagę na znaczne obciążenia finansowe dla samorządów wynikające z ustawy oraz na tworzenie kolejnego, dublującego pomoc społeczną, systemu wsparcia rodziny. Rzecznik Praw Dziecka, zgadzając się z uwagami na temat niedopracowania ustawy o pieczy zastępczej, wskazywał na konieczność i właściwy kierunek działań kładących nacisk na pracę z rodziną biologiczną w jej środowisku, by zapobiec odbieraniu dzieci i umieszczaniu ich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Goście na koniec pochwalili sprawnie działającą w powiecie gostyńskim pomoc społeczną i rozbudowaną sieć rodzin zastępczych, wyróżniające się sprawnością, aktywnością i wielostronnością podejmowanych działań.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2011-05-18 23:39:13

Inne artykuły