Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Niemcy w Starostwie

Współpraca polsko-niemiecka to jeden ze stałych elementów funkcjonowania powiatu gostyńskiego. Oprócz stałej współpracy z powiatem Unterallgau, powiat gostyński podejmuje też inne kontakty z sąsiadami zza zachodniej granicy.

Ziemia Gostyńska gościła ostatnio kierownictwo organizacji pozarządowej Lebenshilfe z Nienburga. Stowarzyszenie Samopomocy Powiatu Nienburg jest partnerem Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Niemieccy goście w czasie swojej roboczej wizyty odwiedzili Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Urząd Miejski w Borku Wlkp.

                W Gostyniu Renate Mock – Przewodniczącą  Lebenshilfe Nienburg,  jej kolegów i Grzegorza Marszałka - kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej  przyjął Robert Marcinkowski - Starosta Gostyński. Towarzyszyli Łukasz Burkiewicz - kierownik Biura Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Mirosław Sobkowiak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Starosta przedstawił powiat, jego walory i zasoby. Przedstawił główne gałęzie produkcji, zabytki i najważniejsze wydarzenia kulturalne, które stały się już wizytówką powiatu.

Na specjalne życzenie gości ze Stowarzyszenie Samopomocy Powiatu Nienburg dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił polską pomoc społeczną na przykładzie systemu pomocy społecznej w powiecie gostyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej. Wskazał, że wwyniku działań placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej, corocznie blisko 600 osób ma zapewnioną opiekę całodobową (w tym ok. 150 dzieci), ponad 700 osób otrzymuje opiekę dzienną. Corocznie realizuje się ok. 30 programów i projektów socjalnych, adresowanych do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego, co rocznie udziela wsparcia i pomocy ponad  dziesięciu tysiącom osób.  

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,  Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia „Dziecko” oraz stale współpracujących 14 organizacji pozarządowych.

Na terenie powiatu działają cztery spółdzielnie socjalne (2 w Krobi oraz po 1 w Leonowie i w Gostyniu), Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Klub Integracji Społecznej w Borku Wlkp. i Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie.

W ramach systemu ważne miejsce zajmują gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Domy Dziennego Pobytu w Gostyniu i w Krobi oraz trzy Uniwersytety III Wieku w Gostyniu, Krobi i w Pępowie.

Dyrektor PCPR w Gostyniu, pytany o ocenę i jakość funkcjonowania przedstawianych placówek i organizacji pozarządowych podkreślił, że działania powiatowego systemu pomocy społecznej były już wielokrotnie pokazywane na konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich jako przykłady dobrych praktyk oraz doczekały się wielu nagród i wyróżnień.

                Renate Mock – Przewodnicząca organizacji Lebenshilfe Nienburg podkreśliła, ze jest pod ogromnym wrażeniem zakresu i rozmiaru oraz wielości działań podejmowanych w powiecie gostysnkim. Dla porównania omówiła działalność prowadzoną przez jej stowarzyszenie, skupiające się na działalności dla niepełnsoprawnych. Składają się  na nią miejsca pracy chronionej i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, przedszkola integracyjne i rehabilitacyjne, mieszkania treningowe i chronione dla niepełnosprawnych, poradnia ambulatoryjna dla niepełnosprawnych i ich rodzin, centrum wczesnej interwencji, program pedagogiki specjalnej, rehabilitacja i wsparcie rodzin.

                Warto przypomnieć, że to nie pierwsza wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Samopomocy Powiatu Nienburg w Leonowie i na Ziemi Gostyńskiej.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-09-20 21:07:27

Inne artykuły